máj 2021
po ut st št pi so ne
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Propozície Grand Prix C U15 LIpany - 1.10.2020P R O P O Z Í C I E
Grand Prix C U15 v bedmintone


Organizátor: SbK Lipany

Miesto konania: telocvičňa ZŠ Kysak – 3 ihriská

Dátum konania: 1.10.2020 - štvrtok

Právo účasti: všetci prihlásení a včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U15 registrovaní v SZBe a zahraniční hráči v kategórii U15

Prihlášky: prihlášky zasielajte na email sbklipany@gmail.com do 29.9.2020 do12:00 hod.

Vrchný rozhodca: Vladimír Pjecha

Prezentácia: 1.10.2020 od 13:30 hod. v telocvični školy

Časový program:
Losovanie:           13:50 hod.
Otvorenie:            14:00 hod.
Ukončenie turnaja cca 17:00 hod.

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: podľa počtu účastníkov

Nasadenie: na základe priebežných rebríčkov jednotlivých kategórií k 1.3.2020

Košíky: vlastné v schválenom poradí SZBe

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom                           

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady klubu, prípadne na vlastné náklady

Štartovné: 8.- € za hráča                     

Informácie: Vladimír Pjecha, mobil: 0908083317, e-mail: sbklipany@gmail.com

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe


Hráči a všetci zúčastnení, sú povinní dodržiavať všetky usmernenia v súvislosti s pandémiou COVID 19 !!!
Manuál COVID 19, podľa ktorého bude organizátor postupovať je zverejnený na stránke SZBe.

 


Lipany 15.9.2020
Vladimír Pjecha
štatutár SbK Lipany

 

 

23. 9. 2020