október 2021
po ut st št pi so ne
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
             

Upravený Rozpis IV. ligy Západ 2020IV. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ súťažný ročník 2020
Správy č.3
Upravený rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB SZBe platných od 1.1.2020 a tohto rozpisu, ktorý bol upravený z dôvodu zrušenia súťaží v prvom polroku 2020 kvôli korona vírusu.

2.Podmienky účasti: platné registračné preukazy, písomná prihláška zaslaná riadiacemu súťaže do 20.1.2020 a súpiska družstva zaslaná elektronicky riadiacemu súťaže do 7.2.2020. (V prípade, že má klub družstvá aj vo vyšších súťažiach, zašle aj ich súpisky)

3. Prihlásené družstvá (21): ŠKBe Koliba Bratislava, Spoje Bratislava D, AŠK Fénix Bratislava C, HK Filozof Bratislava A, HK Filozof Bratislava E, RSL Bratislava, DBK Bratislava C,  BPR Bratislava, MBK PE Malinovo B, MBK PE Malinovo C, BK Šamorín, SC Pohoda Trnava, TJ Lokomotíva Bánov, ŠK BENNI Nitra, Bedminton Piešťany, CEVA Trenčín C, Kyklop BC Martin B, AC UNIZA Žilina B, TJ Sokol Ilava C, BK Racquets Púchov B a Dukla Banská Bystrica

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (a s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6.Súťaž sa odohrá v 3 kolách systémom každý s každým v 3 skupinách – Bratislava, Juh a Sever. 
Rozdelenie družstiev do dvojičiek v základných skupinách (podrobné rozlosovanie IV. ligy bude zverejnené v prílohe):

Skupina Bratislava (7):
BA1: HK Filozof Bratislava A, HK Filozof Bratislava E
BA2: Spoje Bratislava D, BPR Bratislava
BA3: ŠKBe Koliba Bratislava, RSL Bratislava
BA4: AŠK Fénix Bratislava C

Skupina Juh (7):
J1: ŠK BENNI Nitra, Lokomotíva Bánov
J2: MBK PE Malinovo B, MBK PE Malinovo C
J3: BK Šamorín, DBK Bratislava C
J4: SC Pohoda Trnava

Skupina Sever (7):
S1: CEVA Trenčín C, Bedminton Piešťany
S2: BK Racquets Púchov B, TJ Sokol Ilava C
S3: AC UNIZA Žilina B, Kyklop BC Martin B
S4: Dukla Banská Bystrica

7. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00, 11.00 a 13.00 hod. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ ligového kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

8. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá IV. ligy určuje usporiadateľ.

9. IV. liga dospelých sa môže hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. Poradie košíkov je zverejnené v čl. IV. Rozpisu súťaží SZBe na rok 2020

10. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev (.lsw súbor)
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje aj elektronicky - sken)

11. Oddiel, resp. klub, ktorý usporadúva turnaj IV. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

12. Za nenastúpenie družstva na turnaj IV. ligy udelí ŠTK SZBe pokutu 50,- € a klub, ktorý sa nedostavil uhradí usporiadateľovi ligového kola náklady vo výške dvojnásobného štartovného (v prípade včasného ohlásenia neúčasti môže usporiadateľ tieto náklady odpustiť).

13. Víťazi jednotlivých skupín Bratislava, Juh a Sever zohrajú na záver barážový turnaj každý s každým o 2 postupové miesta do III. ligy Západ. V prípade, že niektoré z týchto víťazných družstiev nemá záujem o účasť v baráži, je povinné oznámiť to riadiacemu súťaže čo najskôr po odohratí posledného 3.kola. Právo účasti v baráži potom získava v poradí ďalšie družstvo v skupine s výnimkou posledného. Termín baráže je stanovený podľa termínového kalendára na 13.12.2020. Organizátorom baráže bude družstvo s najvyšším bodovým ziskom po 3 kole skupinovej časti. V prípade rovnosti bodov 2 či všetkých účastníkov baráže, bude rozhodovať celkové skóre zápasov, príp. setov a košíkov.

14. Vedúci družstiev, kontakty:

Oddiel

Vedúci

mobil

e-mail

sk. BRATISLAVA:

 

 

 

HK Filozof

Bratislava A

Roman

Žabka

0949 401 637

romanzabka@gmail.com

HK Filozof

Bratislava E

Daša

Nackinová

0918 802 885

dnackinova@gmail.com

Spoje

Bratislava D

Filip

Guldan

0917 790 647

Filip.Guldan@socpoist.sk

BPR

Bratislava

Ivan

Kuhn

0905 400 615

ivankuhn@ivankuhn.sk

ŠKBe Koliba

Bratislava

Barbara

Hladík Scholtz

0907 636 390 

scholtzova.barbara@gmail.com

RSL

Bratislava

Ivan

Peruňský

0905 348 499

naviuper@gmail.com

AŠK Fénix

Bratislava C

Marián

Kollár

0910 916 384

marian.kollar@top-preklady.sk

sk. JUH:

 

 

 

ŠK BENNI

Nitra

Maroš

Šoltés

0908 704 659

soltes.maros12@gmail.com

Lokomotíva

Bánov

Lukáš

Slobodník

0908 627 480

lukasslobodnik7@gmail.com

MBK PE

Malinovo B

Branislav

Jurák

0944 122 713

branislav.jurak@ecm.sk

MBK PE

Malinovo C

Peter

Horčičák

0915 877 012

phorcicak@volga.sk

BK

Šamorín

Roland

Bielčik

0905 857 064

klub@bedmintonsamorin.sk

DBK

Bratislava C

Pavol

Boďo

0905 012 388

pavol.bodo@gmail.com

SC Pohoda

Trnava

Matej

Kessler

0905 352 512

matej.kessler@zf.com

sk. SEVER:

 

 

 

CEVA

Trenčín C

Juraj

Piovarči

0904 261 396

piovarci.juraj@gmail.com

Bedminton

Piešťany

Beáta

Bieleschová

0907 113 628

bedmintonpn@gmail.com

BK Racquets

Púchov B

Miloslav

Čuntala

0902 414 313

milos.cuntala@bedmintonpuchov.sk

TJ Sokol

Ilava C

Ján

Klačko

0904 606 982

klacko.jan@gmail.com

AC UNIZA

Žilina B

Daša

Egriová

0907 916 077

dadustek@gmail.com

Kyklop BC

Martin B

Michal

Kraus

0949 810 430

buli84@gmail.com

Dukla

B. Bystrica

Igor

Jačmeník

0911 279 567

igor.jacmenik@gmail.com


Martin, 7.8.2020
za ŠTK SZBe Marek Horník - riadiaci súťaže
m.hornik@azet.sk   (0905 346 688)

Súbory na stiahnutie:
  Upravený Rozpis IV. ligy Západ 2020
10. 8. 2020