január 2021
po ut st št pi so ne
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
             

Na slovíčko s predsedom ŠTK

S Richardom Bálintom ako znovuzvoleným predsedom Športovo-technickej komisie SZBe sme sa pozhovárali o tom, čo všetko táto funkcia zahŕňa a opýtali sme sa ho aj na to, či v novom funkčnom období plánuje nejaké zmeny...


Predsedom ŠTK budeš už tretie obdobie, očakával si pred zverejnením kandidátov, že by na tento post figuroval niekto ďalší?

„Kandidatúru na predsedu ŠTK som si podal na základe svojho doterajšieho osemročného pôsobenia v tejto funkcii. Do zverejnenia kandidátov som nevedel či sa prihlási do volieb aj niekto iný, a pravdupovediac, bol som prekvapený, že som jediný kandidát.“

Toto bolo zároveň prvý raz kedy sa predseda ŠTK volil na Členskej konferencii, ako to prebiehalo predtým?

„Áno, toto bolo prvýkrát čo sa volil predseda ŠTK delegátmi ČK. Bolo to na základe nového Zákona o športe, ktorého znenie musíme dodržiavať aj my. V predchádzajúcom období sa predseda ŠTK určoval z radov zvolených členov Výkonného výboru.“

Ty pracuješ ako športovo-technický manažér SZBe, môžem povedať, že niekto si tieto dve pozície spája, môžeš nám teda ozrejmiť čo zahŕňa tvoje zamestnanie?

„Mojou hlavnou pracovnou náplňou je kontrola, oprava a vystavovanie výsledkov ako aj ich nahratie do rebríčkov. Ďalej archivovanie elektronickej formy výsledkov, podrobná evidencia všetkých súťaží a výsledkov z nich, kontrola a vystavovanie výsledkov všetkých oficiálnych štartov slovenských reprezentantov a vystavovanie týchto výsledkov na stránke SZBe a ich následné nahratie do rebríčkov. Ďalej je to praktická realizácia prestupov a hosťovaní v kluboch slovenských a zahraničných hráčov po schválení Športovo-technickou komisiou, registrácia nových hráčov a klubov, predlžovanie členstiev hráčov a klubov na novú sezónu. Komunikácia s klubmi v prípade rozhodnutia o udelení pokuty s výzvou na úhradu a sledovanie týchto úhrad. Vystavovanie súpisiek súťaží družstiev v ligovom softvéri. Nahranie turnajov a bodov v jednotlivých kategóriách do rebríčkového softvéru a tvorba priebežných a redukovaných rebríčkov počas celého roka.  V posledných rokoch spracovávam zoznamy hráčov do 23 rokov a ich štarty na domácich súťažiach, ktoré slúžia ako podklady pre MŠVVaŠ, pre výpočet dotácií pre jednotlivé kluby. Samozrejme, vykonávam ďalšie činnosti podľa rozhodnutia VV, resp. prezidenta a generálneho sekretára SZBe.“

A čo je teda úlohou predsedu ŠTK?

„Na začiatku by som priblížil v skratke činnosť ŠTK. Prácou tejto komisie je riadenie všetkých oficiálnych domácich súťaží SZBe, rozhodovanie o sporoch, ktoré vznikajú pri športovej činnosti členov SZBe. ŠTK je zároveň disciplinárnym orgánom s právomocou udeľovania trestov v rámci schválených pravidiel. Komisia každoročne pred sezónou vydáva rozpisy súťaží na novú sezónu, v ktorých upresňuje pravidlá uvedené v ŠTDB. Pred sezónou vydáva termínový kalendár súťaží a rozlosovanie súťaží družstiev. ŠTK je oprávnená uložiť pokutu organizátorom podľa platných predpisov za chybné, neskoro dodané prípadne vôbec nedodané výsledky. Taktiež zodpovedá za rozhodovanie o prestupoch a hosťovaniach podľa Prestupového poriadku.“

„Ja ako predseda ŠTK koordinujem a dohliadam na činnosť celej komisie a  komunikujem so zástupcami klubov, Výkonným výborom a členmi sekretariátu. Raz ročne pred sezónou predkladám na schválenie VV SZBe návrhy na zmeny v ŠTDB. Popritom som riadiacim súťaže Extraligy dospelých. Aj z tohto je vidieť, že práca športovo technického manažéra a predsedu ŠTK je úzko prepojená.“

Na ČK si členovia výkonného výboru volili spomedzi kandidátov, ako to funguje s členmi ŠTK, všetko je na báze dobrovoľnosti?

„Členov jednotlivých komisií si predsedovia vyberajú z radov členov SZBe. Vo väčšine prípadov sa stavia na odbornosť jednotlivých členov a v neposlednom rade aj na lásku k nášmu športu. Tak je to aj v ŠTK. Všetci členovia komisií pracujú na báze dobrovoľnosti. Ja sa však snažím o to, aby aspoň jedenkrát ročne boli riadiaci súťaží symbolicky odmenení za svoju prácu, ktorá vôbec nie je jednoduchá - hoci sám sebe som si ešte nikdy odmenu nenavrhol - ha, ha, ha...“

Pripravuješ nejaké novinky?

„V prvom rade musíme dokončiť túto neštandardnú sezónu, ktorá nám všetkým narobila nemalé starosti. Našťastie sa nám podarilo všetko pripraviť tak, aby sme ju mohli - hoci v oklieštenej podobe dokončiť. Samozrejme, za predpokladu, že už žiadna mimoriadna situácia nenastane. Je potrebné si uvedomiť, že všetky zmeny sú úzko spojené so znením viacerých predpisov, ktoré na seba nadväzujú. Nie je vždy ľahké niečo meniť, pretože to čo jednému vyhovuje, druhému nemusí. Pri zmenách sa vždy snažíme uvažovať racionálne a hľadáme najlepší konsenzus. Niektoré zmeny sa mi podarilo presadiť už v predchádzajúcom období a nevylučujem, že ďalšie prídu aj v nadchádzajúcom. Stačí sa pozrieť k naším západným susedom, ktorí urobili v najvyššej súťaži po dlhých rokoch doslova revolučné zmeny. Bedminton napreduje a aj my sa musíme snažiť o to, aby sme k tomuto športu prilákali čo najviac ľudí. Či už v podobe divákov alebo nových hráčov...“

 

29. 7. 2020