august 2020
po ut st št pi so ne
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Školenie trénerov I.KS všeobecná časť

Trénerská Akadémia FTVŠ UK v Bratislave pripravuje školenie trénerov I.KS, ktoré by sa malo uskutočniť 16.-18.10.2020.


POZVÁNKA

na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – všeobecná časť

 

Dátum: 16. – 18. 10. 2020

Miesto konania: FTVŠ UK Bratislava, Náb. arm. gen. L. Svobodu 9,  814 69  Bratislava

 

Elektronická prihláška: https://forms.gle/VACK1XYLtCQg4wgSA

Účastnícky poplatok: cca 35 €  

Úhrada poplatku: na účet - IBAN: SK 83 0900 0000 0050 4978 3686     

                                           * správa pre príjemcu: meno účastníka školenia      

 

Ubytovanie:    individuálne (organizátor nezabezpečuje)

Strava: individuálne (v dosahu miesta školenia je bufet a reštauračné zariadenia)

 

Uzávierka prijímania prihlášok: 02.09.2020 do 12:00 hod. 

Poplatok uhradiť najneskôr: 02.09.2020

 

Za prihláseného sa považuje frekventant, ktorý uhradil poplatok školenia. Tí, ktorí v predpísanom termíne neuhradia poplatok za školenie, nebudú registrovaní ako účastníci. 

 

Potvrdenie o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov 1. kvalifikačného stupňa bude udelené len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky, ktorú je možné napísať najskôr dva týždne po školení.

 

Podmienkou prihlásenia sa na školenie cez SZBe je následná účasť na špecializovanej časti školenia!!!

 

V prípade potreby kontaktujte: akademia@fsport.uniba.sk , resp. č. +421 2 206 69 933

Súbory na stiahnutie:
  Pozvánka
16. 7. 2020