október 2021
po ut st št pi so ne
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
             

Správy ŠTK s Rozpisom súťaže pre IV. ligu 2020IV. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ
súťažný ročník 2020
Správy č.1
Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB SZBe platných od 1.1.2020 a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti: platné registračné preukazy, písomná prihláška zaslaná riadiacemu súťaže do 20.1.2020 a súpiska družstva zaslaná elektronicky riadiacemu súťaže do 7.2.2020. (V prípade, že má klub družstvá aj vo vyšších súťažiach, zašle aj ich súpisky)

3. Prihlásené družstvá (21): ŠKBe Koliba Bratislava, Spoje Bratislava D, AŠK Fénix Bratislava C, HK Filozof Bratislava A, HK Filozof Bratislava E, RSL Bratislava, DBK Bratislava C,  BPR Bratislava, MBK PE Malinovo B, MBK PE Malinovo C, BK Šamorín, SC Pohoda Trnava, TJ Lokomotíva Bánov, ŠK BENNI Nitra, Bedminton Piešťany, CEVA Trenčín C, Kyklop BC Martin B, AC UNIZA Žilina B, TJ Sokol Ilava C, BK Racquets Púchov B a Dukla Banská Bystrica

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: MIX, 1.DM,   2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ. V prípade dohody vedúcich družstiev (a s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Súťaž sa odohrá v 2 častiach.

 • Základná časť sa odohrá v prvých 3 kolách systémom každý s každým v 3 skupinách: Bratislava, Juh a Sever a následne prelínacia časť vo 4.-6. kole.
 • V prelínacej časti budú vytvorené 3 nové skupiny nasledovne:

- v skupine o celkové 1.-7. miesto IV. ligy a 2 postupové miesta do III. ligy budú hrať prvé 2 družstvá z každej základnej skupiny po 3. kole a najlepšie na 3.mieste podľa počtu získaných bodov (v prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom rozdiel v celkovom skóre, následne vyšší počet víťazných zápasov);

- v skupine o celkové 8.-14. miesto sa stretnú zvyšné 2 družstvá z 3. miesta, tímy zo 4. a 5. miesta zákl. skupín okrem najhoršieho na 5. mieste podľa počtu získaných bodov (ďalšie kritériá určenia poradia zostávajú rovnaké ako v sk. o 1.-7. miesto);

- v skupine o celkové 15.-21. miesto budú zaradené družstvá umiestnené na 6. a 7. mieste základných skupín po 3.kole vrátane najhoršieho družstva na 5. mieste 

Body zo základných skupín sa do prelínacej časti nezapočítavajú. Na konci súťaže bude mať IV. liga teda jednu spoločnú tabuľku s celkovým poradím.

Právo usporiadať 4., 5. a 6. kolo v prelínacej časti budú mať v sk. o 1.-.7. miesto prednostne družstvá umiestnené na 1. mieste v jednotlivých skupinách po odohratí 3.kola základnej časti, v sk. o 8.-14.miesto družstvá z 3., resp. štvrtých miest a v skupine o 15.-21.miesto družstvá z piatych príp. šiestych miest.

Rozdelenie družstiev do dvojičiek v základných skupinách (podrobné rozlosovanie IV. ligy bude zverejnené v prílohe):

Skupina Bratislava (7):

 • BA1: HK Filozof Bratislava A, HK Filozof Bratislava E
 • BA2: Spoje Bratislava D, BPR Bratislava
 • BA3: ŠKBe Koliba Bratislava, RSL Bratislava
 • BA4: AŠK Fénix Bratislava C
Skupina Juh (7):

 • J1: ŠK BENNI Nitra, Lokomotíva Bánov
 • J2: MBK PE Malinovo B, MBK PE Malinovo C
 • J3: BK Šamorín, DBK Bratislava C
 • J4: SC Pohoda Trnava

Skupina Sever (7):

 • S1: CEVA Trenčín C, Bedminton Piešťany
 • S2: BK Racquets Púchov B, TJ Sokol Ilava C
 • S3: AC UNIZA Žilina B, Kyklop BC Martin B
 • S4: Dukla Banská Bystrica

7. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 - 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ ligového kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

8. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá IV. ligy určuje usporiadateľ.

9. IV. liga dospelých sa môže hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. Poradie košíkov je zverejnené v čl. IV. Rozpisu súťaží SZBe na rok 2020

10. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

 • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev (.lsw súbor)
 • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje aj elektronicky - sken)

11. Oddiel, resp. klub, ktorý usporadúva turnaj IV. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

12. Za nenastúpenie družstva na turnaj IV. ligy udelí ŠTK SZBe pokutu 50,- € a klub, ktorý sa nedostavil uhradí usporiadateľovi ligového kola náklady vo výške dvojnásobného štartovného (v prípade včasného ohlásenia neúčasti môže usporiadateľ tieto náklady odpustiť).

13. Prvé dve družstvá zo skupiny o celkové 1.-7. miesto po prelínacej časti získavajú právo postupu do III. ligy Západ. V prípade, že niektoré z týchto družstiev nemá záujem o postup do III.ligy Západ, je povinné oznámiť to ŠTK čo najskôr. Právo postupu potom získava ďalšie družstvo v poradí, ktoré má o postup záujem s výnimkou posledného v poradí podľa konečnej tabuľky IV. ligy.

14. Vedúci družstiev, kontakty:

Oddiel

Vedúci

mobil

e-mail

skupina BRATISLAVA:

 

 

 

HK Filozof
Bratislava A

Roman
Žabka

0949/401637

romanzabka@gmail.com

HK Filozof
Bratislava E

Daša
Nackinová

0918/802885

dnackinova@gmail.com

Spoje
Bratislava D

Filip
Guldan

0917/790647

Filip.Guldan@socpoist.sk

BPR
Bratislava

Ivan
Kuhn

0905/400615

ivankuhn@ivankuhn.sk

ŠKBe Koliba
Bratislava

Barbara Hladík Scholtz       

0907/636390

scholtzovabarbara@gmail.com

RSL
Bratislava

Ivan
Peruňský

0905/348499

naviuper@gmail.com

AŠK Fénix
Bratislava C

Marián
Kollár

0910/916384

marian.kollar@top-preklady.sk

skupina 
JUH:

 

 

 

ŠK BENNI
Nitra

Maroš
Šoltés

0908/704659

soltes.maros12@gmail.com

Lokomotíva 
Bánov

Lukáš
Slobodník

0908/627480

lukasslobodnik7@gmail.com

MBK PE
Malinovo B

Branislav
Jurák

0944/122713

branislav.jurak@ecm.sk

MBK PE
Malinovo C

Peter
Horčičák

0915/877012

phorcicak@volga.sk

BK
Šamorín

Roland
Bielčik

0905/857064

klub@bedmintonsamorin.sk

DBK
Bratislava C

Pavol  Boďo

0905/012388

pavol.bodo@gmail.com

SC Pohoda
Trnava

Matej
Kessler

0905/352512

matej.kessler@zf.com

skupina 
SEVER:

 

 

 

CEVA
Trenčín C

Juraj
Piovarči

0904/261396

piovarci.juraj@gmail.com

BK GYPY
Piešťany

Beáta
Bieleschová

0907/113628

bedmintonpn@gmail.com

BK Racquets 
Púchov B

Miloslav
Čuntala

0902/414313

milos.cuntala@bedmintonpuchov.sk

TJ Sokol
Ilava C

Ján
Klačko

0904/606982

klacko.jan@gmail.com

AC UNIZA
Žilina B

Daša
Egriová

0907/916077

dadustek@gmail.com

Kyklop BC
Martin B

Michal
Kraus

0949/810430

buli84@gmail.com

Dukla Banská
Bystrica

Igor
Jačmeník

0911/279567

igor.jacmenik@gmail.com

 

 

Martin, 2.2.2020
Marek Horník - riadiaci súťaže
m.hornik@azet.sk    (0905 346 688)

 

                

5. 2. 2020