Výsledky Grand Prix C U15, Prešov 28.1.2020




31. 1. 2020