Propozície Grand Prix Q U13, Hrachovo - 8.2.2020P R O P O Z Í C I E
oblastného kvalifikačného turnaja - Grand Prix Q mladších žiakov v bedmintone

 

Usporiadateľ: ŠK Hrachovo

Miesto konania: telocvična ZŠ Hrachovo - 4 kurty

Dátum konania: 8.2.2020  - sobota

Informácie: Mgr. Milan Keder: tel. 0904 234 552, email: milankeder@gmail.com

Prihlášky na turnaj: emailom na: riso.balint@gmail.com do 7.2.2020 do 20:00 hod.

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči  s právom štartu v  kategórii U13, registrovaní   v oddieloch oblasti SR Východ s výnimkou hráčov, ktorí majú zabezpečený priamy postup na GP A U13, ktorý usporiada dňa 15.2.2020 Lokomotíva Košice (T. Diro, R. Pokorný, V. Pavlovič, A. Macek, M. Brodziansky, P. Kovaľ, M. Kozlok, D. Barč, V. Osadská, K. Sopková, A. Lachová, E. Sárená, E. Matejčíková, D. Szováková, N. Bérešová)

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 8.-€ /hráč

Vrchný rozhodca: Richard Bálint                    

Časový program: 
prezentácia:         8:15 - 8:40 hod. (možnosť nahlásiť zmeny v párových disciplínach)
losovanie:             8:45 hod.
zahájenie:             9:00 hod.

Košíky: vlastné v schválenom poradí SZBe

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix (párové disciplíny sa hrajú iba na jeden set)

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie vo dvojhre (v prípade vyššieho počtu hráčov ako 32 v dvojhrách bude hrať na 2 sety až 16 najlepších hráčov).

Nasadzovanie: podľa redukovaného rebríčka U13  k 1.1.2020

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Postup na GP A: najlepších 5+5 hráčov podľa poradia v dvojhre

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Hrachovo: 20.1.2020
Mgr. Milan Keder
riaditeľ turnaja

27. 1. 2020