máj 2021
po ut st št pi so ne
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Propozície Grand Prix Q U15, Bratislava - 18.1.2020P R O P O Z Í C I E
oblastného kvalifikačného turnaja - Grand Prix Q U15 v bedmintone

 

Organizátor: Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania: Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka https://scdubravka.sk

Dátum konania: sobota 18.1.2020

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U15 registrovaní v oddieloch oblasti SR Západ s výnimkou hráčov, ktorí majú zabezpečený priamy postup na GP A U15  1.2.2020 v Bratislave (A.Suchý, Ondrejčák, Marek, Andrej Petrovič, Alex Petrovič, Fischer, Ivanovičová, Kyselicová, L.Vašatová, Vojtíšková, Žiačiková, E.Klačanská a D.Rustemova)

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín zasielajte emailom na adresu: filip.guldan@socpoist.sk najneskôr dňa 16.1.2020, aby bolo možné podľa počtu prihlásených hráčov upresniť rozsah objednaných kurtov.

Vrchný rozhodca: Matúš Sýkora

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, párové disciplíny sa bu-    dú hrať na jeden set

Nasadenie: podľa redukovaných slovenských rebríčkov U15 k 1.1.2020

Loptičky: vlastné v schválenom poradí

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Postup na GP A: najlepších 5+5 hráčov podľa poradia v dvojhre

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 8.- € za všetky disciplíny

Informácie: Filip Guldan, mobil 0917 790 647, email: filip.guldan@socpoist.sk

Časový program:

  • prezentácia:         8:15 – 8:45 hod.
  • losovanie:             8:45 hod.
  • zahájenie:            9:00 hod. mix                                                                                                            

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

               

                          Vstup do haly je povolený len v prezúvkach !

 

Bratislava  4.1.2020
Filip Guldan
BK Spoje Bratislava

7. 1. 2020