máj 2021
po ut st št pi so ne
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Propozície Grand Prix Q U15 Prešov - 18.1.2020P R O P O Z Í C I E
oblastného kvalifikačného turnaja – Grand Prix Q U15 v bedmintone

 

Organizátor: BC Prešov

Miesto konania: telocvičňa ZŠ Májové námestie Prešov - 5 ihrísk. Vchod aj parkovanie  z ulice Zimná

Dátum konania: sobota, 18.1.2020

Informácie: Daniel  Orlovský, mobil: 0905 218187, e-mail: orlovsky.dano@gmail.com

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín  zasielajte  na vyššie uvedenú adresu do 16.1.2020 do 20:00 hod.

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči registrovaní v oddieloch SR Východ s právom štartu v kategórii U15 s výnimkou hráčov, ktorí postupujú priamo na GP „A“ U5, ktorý usporiada dňa 1.2.2020 Spoje Bratislava (M.Poláček, M.Štefánik, O.Mikuľák, D. András, M.Vetrák, E. Hajdu, T.Diro, S.Šlosár, P.Václavíková, A.Pastulová, N.Holubová, S.Šillingová, E.Pokorná, K.Sopková, P.Muránska)

Hosp. náklady: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné: 8.- € za hráča na všetky disciplíny

Vrchný rozhodca: Daniel  Orlovský     

Prezentácia: 18.1.2020 od 7:45 hod. v telocvični školy

Losovanie: 8:15 hod.

Otvorenie: 8:30 hod.

Nasadenie: podľa redukovaných slovenských rebríčkov U15 k 1.1.2020

Postup na GP A: najlepších 5+5 hráčov podľa poradia v dvojhre

Košíky: vlastné v schválenom  poradí  SZBe

Disciplíny: dvojhry, štvorhry a miešaná štvorhra  

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, párové disciplíny sa budú hrať na jeden set

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

                                 Vstup do objektu telocvične len v prezuvkách

 

Prešov  4.1.2020
Daniel Orlovský
štatutár BC Prešov 

7. 1. 2020