november 2019
po ut st št pi so ne
       
4
11
25
 
             

Propozície Grand Prix C U13 a U17, Dolný Kubín - 19.10.2019P R O P O Z Í C I E
Grand Prix C U13 a U17 v bedmintone


Usporiadateľ: KBŠ Dolný Kubín

Miesto konania: telocvičňa ZŠ J. Matúšku, Kohútov sad 1752/4, 02601 Dolný Kubín – 4 kurty        

Dátum konania: 19.10.2019 - sobota

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U13, U17, registrovaní v oddieloch SR

Prihlásenie: e-mailom: anna.veselenyiova@zsjmdk.org,  do 17.10.2019 (štvrtok), do 18:00 hod.

Časový program:             
prezentácia:      8:30 – 8:45 hod. v telocvični
losovanie:          8:45 hod.
zahájenie:          9:00 hod. 

Vrchný rozhodca: Ing. Jozef Vešelényi

Disciplíny: dvojhry

Herný systém:  vyraďovací systém na jednu porážku so zápasmi o poradie - resp. iný herný systém podľa počtu prihlásených

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov U13 a U17 k 1.8.2019

Košíky: vlastné, v schválenom poradí

Úbor: športový – vyhovujúci predpisom, čistá športová obuv aj pre nehrajúcich hostí

Rozhodovanie: rozhodujú hráči určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu, oddielu

Štartovné: 5.- €  za hráča

Informácie: Mgr. Anna Vešelényiová  tel. kontakt: 0907 835 623

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.


Dolný Kubín, 7.10.2019                                                                                              
Ing. Jozef Vešelényi
riaditeľ turnaja

 

7. 10. 2019