november 2019
po ut st št pi so ne
       
4
11
25
 
             

Propozície Grand Prix A dospelých, Bratislava - 18.-20.10.2019P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A dospelých v bedmintone

 

Organizátor: Dúbravský bedmintonový klub – DBK Bratislava

Miesto konania: Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, 841 02 Bratislava, GPS: 48.187305, 17.023970

Dátum konania: piatok až nedeľa 18. – 20.10.2019

Informácie: Vladimír Uhrín, mobil: 0911 076 711, e-mail: dbkbedminton@gmail.com

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu: dbkbedminton@gmail.com najneskôr dňa 11.10.2019 !!! Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Dňa 13.10.2019 bude zverejnený zoznam prihlásených hráčov a ich rozdelenie do hlavnej súťaže a kvalifikácie vo všetkých disciplínach. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!!

Časový program:
piatok: 18.10.2019         14:45 hod. - losovanie kvalifikácie
                                          15:00 hod. - zahájenie kvalifikácie
sobota: 19.10.2019          8:45 hod. - losovanie hlavnej súťaže
                                            9:00 hod. - zahájenie hlavnej súťaže
nedeľa: 20.10.2019          9:00 hod. - semifinále dvojhier a všetky finále

Právo účasti: všetci včas prihlásení s právom štartu v kategórii dospelých registrovaní v SZBe alebo zahraniční hráči.

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 4.- € za disciplínu

Vrchný rozhodca: Vladimír Uhrín

Košíky: len FORZA VIP

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix      

Herný systém: súťaž sa hrá podľa Rozpisu súťaží GP – najmä článku 7 a tiež podľa platných ŠTDB (všetky tieto predpisy sú zverejnené na stránke SZBe v záložke Dokumenty)

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

                    !!! Vstup do haly povolený len v prezuvkách !!!

 

Bratislava 6.10.2019
Vladimír Uhrín
DBK Bratislava

6. 10. 2019