február 2020
po ut st št pi so ne
         
3
24
 
             

Školenie trénerov I.KS všeobecná časť Prešov

Pozývame Vás na školenie trénerov I.kvalifikačného stupňa všeobecnej časti, ktoré sa uskutoční 18.-20.októbra v Prešove.


Dátum: 18. 10. – 20. 10. 2019 *

Miesto konania:  Fakulta športu PU v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov

Začiatok školenia:  piatok o 15:00

Elektronická prihláška: https://forms.gle/5bjtiv6ZKotKi1Az8

Účastnícky poplatok: bude určený podľa počtu prihlásených uchádzačov a oznámený individuálne po uzatvorení záväzných prihlášok (max. cena 60 €/ účastník)  

Úhrada poplatku:  na účet - IBAN: SK 93 8180 000 000 70 0006 6554    

Variabilný symbol: 1101070    

Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko  

 

Ubytovanie:   individuálne (organizátor nezabezpečuje)

Strava: individuálne (v dosahu miesta školenia je bufet a reštauračné zariadenia)

 

Uzávierka prijímania prihlášok:   10. 10. 2019 do 12:00

Potvrdenie konania/zrušenia školenia: 11. 10. 2019 

Poplatok uhradiť v termíne:   12. - 14. 10. 2019

Za účastníka školenia sa považuje frekventant, ktorý uhradil poplatok školenia. Tí ktorí v predpísanom termíne neuhradia poplatok za školenie, nebudú registrovaní ako účastníci. 

Podmienky účasti na školení:

- úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie (požadovaný doklad -maturitné vysvedčenie)

 - vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky v stanovenom termíne

- úhrada poplatku za školenie v stanovenom termíne

 

Skúška zo všeobecnej časti vzdelávania trénerov bude vykonaná minimálne dva týždne po ukončení prednáškovej časti školenia. Možné termíny budú oznámené počas prednášok.

 

Certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky.

 

Kontaktná osoba:  Mgr. Pavol Čech, PhD.

Email:  pavol.cech@unipo.sk      

Tel.:  051-7470527    

GSM:  +421 908 617 932

 

* Organizátor si v prípade nízkeho záujmu vyhradzuje právo školenie zrušiť (prípadne zrušenie oznámime týždeň pred konaním školenia).

Súbory na stiahnutie:
  Pozvánka
17. 9. 2019