september 2019
po ut st št pi so ne
           
9
           

Propozície Grand Prix C U15 Prešov - 17.9.2019P R O P O Z Í C I E
 Grand Prix C U15 v bedmintone

 

Organizátor: BC Prešov

Miesto konania: telocvičňa ZŠ Májové námestie Prešov – 5 ihrísk. Vchod aj parkovanie  z ulice Zimná

Dátum konania: utorok, 21.5.2019

Informácie: Daniel  Orlovský, mobil: 0905 218 187, e-mail: orlovsky.dano@gmail.com

Prihlášky: prihlášky  zasielajte na vyššie uvedenú adresu do 20.5.2019  do 12:00 hod.                                           

Právo účasti: všetci prihlásení a včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U15 registrovaní v SZBe a zahraniční hráči v kategórii U15

Hosp. náklady: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné: 3.- € za hráča

Vrchný rozhodca: Daniel  Orlovsk    

Prezentácia: 21.5.2019 od 13:00 hod. v telocvični školy

Losovanie: 13:15 hod.

Otvorenie: 13:20 hod.

Košíky: vlastné v schválenom  poradí  SZBe

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix  

Herný systém: podľa počtu účastníkov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Prešov, 12.5.2019
Daniel Orlovský
štatutár BC Prešov 


12. 9. 2019