september 2019
po ut st št pi so ne
           
9
           

Propozície Grand Prix Q U13, Dolný Kubín - 14.9.2019P R O P O Z Í C I E
 
oblastného kvalifikačného turnaja – Grand Prix Q U13 v bedmintone


Usporiadateľ: KBŠ Dolný Kubín

Miesto konania: telocvičňa ZŠ J. Matúšku, Kohútov sad 1752/4, 02601 Dolný Kubín – 4 kurty        

Dátum konania: 14. 9. 2019 - sobota

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U13, registrovaní v oddieloch oblasti SR Východ s výnimkou hráčov, ktorí majú zabezpečený priamy postup na GP A U13  28. 9. 2019 vo Zvolene: E. Hajdu, T. Diro, M. Vetrák, R. Pokorný, J. Sucháň, A. Macek, V. Pavlovič, P. Václavíková, V. Osadská, A. Lachová, H. Volšíková.

Prihlásenie: e-mailom: anna.veselenyiova@zsjmdk.org,  do 12.9.2019 (štvrtok), do 18:00 hod.

Časový program:

  • prezentácia:      8:30 – 8:45 hod. v telocvični
  • losovanie:          8:45 hod.
  • zahájenie:          9:00 hod.                                                             

Vrchný rozhodca: Ing. Jozef Vešelényi

Disciplíny: dvojhra, štvorhra, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie vo dvojhre, párové disciplíny sa budú hrať na jeden set

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov U13 k 1.8.2019

Košíky: vlastné, v schválenom poradí SZBe

Úbor: športový – vyhovujúci predpisom, čistá športová obuv aj pre nehrajúcich hostí

Rozhodovanie: rozhodujú hráči určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu, oddielu

Štartovné: 7.-€ za hráča na všetky disciplíny

Informácie: Mgr. Anna Vešelényiová  tel. kontakt: 0907 835 623

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

Dolný Kubín 14.8.2019
Ing. Jozef Vešelényi
riaditeľ turnaja

 

2. 9. 2019