Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže

23. 7. 2014
Predseda – koordinátor v Trenčianskom kraji
Ing. Juraj KNAPP
Bavlnárska 1979, 911 05 Trenčín
telefón : 032/6583223(p), 0907 893 439 (m)
e-mail: knappjuraj@gmail.com
Člen – koordinátor v Prešovskom kraji
Mgr. Zuzana Rajdugová
K amfiteátru 2, 080 01 Prešov
telefón:0905 193 404
e-mail: bedminton@bedminton.sk
Člen – koordinátor v Košickom kraji
Ján FIĽ
Buzulucká 14, 040 22 Košice
telefón: 0907 254 817(m)
e-mail: janykfil@gmail.com
Člen - koordinátor v Nitrianskom kraji
Ing. Milan Botka
Hviezdoslavova 56, 942 01 Šurany
0905 622 572 (m), 035/ 650 04 84 (d), 035 650 14 76 (p)
e-mail: mika@colormika.sk
Člen – koordinátor v Banskobystrickom kraji
Ing. Ján JURČIAK
Jedľová 863/27, 960 01 Zvolen
telefón: 0903 692 437 (m)
e-mail: jan.jurciak@gmail.com
Člen – koordinátor v Trnavskom kraji
RNDr. Ján Šmída
Nám. SNP 9, 921 26 Piešťany
telefón: 033/762 18 30(p), 0905 283 790 (m)
e-mail: jansmida@gypy.sk
Člen – koordinátor v Žilinskom kraji
Ladislav Koribský
Stodolova 1, 010 15 Žilina
telefón: 0902 111 643 (m)
e-mail: ladislav.koribsky@gmail.com

Člen – koordinátor v Bratislavskom kraji
Mgr. Martin Schön
Palisády 14, 811 06 Bratislava
telefón: 0903 900 570(m)
e-mail: 1blf@1blf.sk

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov