Propozície Grand Prix C U13 Klenovec - 17.11.2017

  8. 11. 2017


P R O P O Z Í C I E

Grand Prix C U13 v bedmintone

 

Organizátor: Bedmintonový oddiel TJ Družstevník Klenovec

Miesto konania: telocvičňa ZŠ s MŠ v Klenovci, 2 dvorce pozdĺžne spojené bočnou čiarou

Dátum konania: 17.11.2017 – piatok (štátny sviatok)

Právo účasti: hráči s platnou registráciou (ročníky 2005 - 2008). Možní hráči z oblasti Klenovca: Bobrovský Lukáš a Daniel, Plaucha Lukáš, Balciar Lukáš, Fodor Samuel, Ulický Matúš, Zvara Kristián, Talaj Markus, Porubiak Ondrej, 6 chlapcov z Hrachova, 7 z R. Soboty; dievčatá Rebeka Vranská, Balciarová Zuzana, Václavíková + 6 z R. Soboty, Kederová + 5 z Hrachova, Bálintová Lea, 5 zo ZŠ NR Hnúšťa

Prihlášky: mailom na adresu: ivan.majorsky@pmxmail.sk  do 16.11.2017 do 20. 00 hod.

Vrchný rozhodca: Ivan Majorský

Disciplíny: dvojhry, štvorhry

Herný systém: podľa počtu účastníkov, každý hráč odohrá minimálne dva zápasy

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov U13 k 1.11.2017

Košíky: vlastné, v určenom poradí podľa predpisov SZBe

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 2 € za hráča

Občerstvenie: v ponuke bude káva a čaj (možnosť objednanie pizze)

Informácie: Majorský Ivan, tel: 0944 121 500

Časový program: rezentácia: 13:15 – 13:30 hod. Následne losovanie dvojhry mužov a žien     

Otvorenie: 13:30 hod.

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Klenovec, 7.11.2017 

Majorský Ivan

TJ Družstevník Klenovec