Propozície Majstrovstiev Slovenska U15, Košice - 18.-19.11.2017

  7. 11. 2017


P R O P O Z Í C I E

Majstrovstiev Slovenskej republiky

v bedmintone kategórie U15

 

Organizátor: Slovenský zväz bedmintonu

Usporiadateľ: BK Lokomotíva Košice

Miesto konania: ZŠ Rozhanovce, ul. SNP 121, Rozhanovce

Dátum konania: 18.-19.11. 2017

Právo účasti:

  • chlapci: S. Suchý, P. Radoczi, P. Huppert, L. Kudláč, A. Kajda, S. Kadlec, B. Karpják, Ľ. Diro, D. Butaš, S. Slosiarik, M. Ház, O. Daňuš, D. Ivanko, P. Petrovič, A. Suchý, R. Pavlík, T. Gunda, P. Polák, T.A.  Hanes, V. Streharski, A. Turek, L. Vojtek, J. Trnavský, J. Borgula
  • dievčatá: N. Tomčová, J. Chmurovičová, S. Slosiariková, M. Telehaničová, Z. Hlavačková, A. Drgová, S. Streharski, D. Štroffeková, A. Cmorejová, K. Stieranková, L. Výbochová, O. Kadlecová, T. Kučová, M. Mravíková, T. Mrázová, J. Ivanovičová, P. Francisková, L. Hríbiková, E. Stašková, A. Bajusová, N. Lázárová, N.M. Michalková, P. Sihelská, R.Kováčová

V párových disciplínach môže štartovať aj hráč bez práva účasti, ak ho má jeho spoluhráč.

Štartovné: 3 € / disciplína

Hosp. náklady: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Vrchný rozhodca: Fiľ Ján     

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je potrebné zaslať mailom do 16.11.2017 / štvrtok/ do 16:00 hod.  na adresu janykfil@gmail.com . Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu.  Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Úpravy dvojíc v párových disciplínach sú povolené pred začiatkom losovania do 8:30 hod.

Košíky: pierkové Yonex AS50 – dodá SZBe. Ak hráči minú stanovené množstvo na zápas, musia dodať vlastné tej istej značky.

Disciplíny: dvojhry, štvorhry a miešaná štvorhra 

Nasadenie: podľa aktuálnych rebríčkov SZBe k 1.11.2017 v kategórii U15

Herný systém: vyraďovací systém na jednu porážku

Rozhodovanie: zabezpečuje usporiadateľ

Informácie: Ján Fiľ, mail: janykfil@gmail.com

Časový program: 

sobota, 18.11.2017            

  • do 8:30 úprava párových disciplín
  • 8:45 losovanie
  • 9:00 zahájenie   

nedeľa, 19.11.2017

  • 9:00 semifinále dvojhier a finálové zápasy

Občerstvenie: pri telocvični je zabezpečený bufet s teplým jedlom a občerstvením

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na   vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Košice, 7.11.2017

Vladimír Turlík

Lokomotíva Košice