Propozície Majstrovstiev Slovenska U17, Trenčín 11.-12.11.2018

  31. 10. 2017


P R O P O Z Í C I E

Majstrovstiev Slovenska kategórie U17 v bedmintone

 

Organizátor: bedmintonový oddiel M-ŠPORT Trenčín

Miesto konania: Športové centrum M-ŠPORT , Ostrov 363, Trenčín-Zamarovce

Dátum konania: 11.-12. novembra 2017 (sobota, nedeľa)

Právo účasti: podľa Rozpisu súťaží 2017, čl. VIII, bodu B, (24 hráčov + 24 hráčok na základe priebežných rebríčkov k 1.11.2017). V párových disciplínach môže štartovať aj hráč bez práva účasti, ak ho má jeho spoluhráč.

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi elektronicky na adresu riso.balint@gmail.com, najneskôr dňa 9.11.2017 do 16:00 hod. !!! Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať (prezentovaní musia byť aj náhradníci). Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!! Úprava párových disciplín bude v hale v deň turnaja v čase od 8:30 do 8.45 hod.

chlapci:

Antoška Andrej, Bartoš Erik, Kováč Peter, Horák Jakub, Širák Radoslav, Turcsányi Viliam, Papánek Patrik, Mravec Benjamín, Dubecký Peter, Suchý Simeon, Móder Daniel, Čiško Jaroslav, Karpják Boris, Dzurňák Daniel, Uher Šimon, Huppert Peter, Filčák Jakub, Virba Tomáš, Paľovský Igor, Kianička Michal, Kudláč Lukáš, Kajda Alex, Rechtorovič Matúš, Kadlec Sebastián

dievčatá:

Tarcalová Mia, Remeňová Alexandra, Csonková Katarína, Vojteková Lucia, Chmurovičová Júlia, Tomčová Natália, Mrázová Terézia, Foltánová Martina, Bálintová Frederika, Kesslerová Veronika, Žiaková Viktória, Slosiariková Sofia, Slatinská Zdenka, Repiská Zuzana, Hlavačková Zina, Bálintová Alžbeta, Cmorejová Alena, Telehaničová Michaela, Ťapušová Viktória, Drgová Adriana, Kadlecová Olívia, Comová Romana, Ostricová Michaela, Koledová Alexandra

Vrchný rozhodca: Richard Bálint

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov U17 k 1.11.2017

Košíky: pierkové YonexAS 50 - dodá SZBe. Ak hráči minú stanovené množstvo na zápas, musia dodať vlastné tej istej značky.

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: zabezpečí organizátor

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 3 € hráč/ disciplína

Informácie: na mailovej adrese michal.matejka9@gmail.com, tel.: 0903 645 790 alebo riso.balint@gmail.com, tel.: 0903 273 554

Časový program: 

sobota 17.12.2016 

  • do 8:30 hod. - prezentácia a úprava párových disciplín
  • 8:45 hod. - losovanie
  • 9:00 hod. - zahájenie

nedeľa 18.12.2016

  • 9:00 hod. - semifinále dvojhier, finále párových disciplín a dvojhier

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a sami zodpovedajú za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátori súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Trenčín 31.10.2017

Michal Matejka

predseda BK M-ŠPORT Trenčín