Trénersko-metodická komisia

  23. 7. 2014


Predsedníčka TMK:

Mgr. Júlia Poláčková
Tulipanová 19, 044 20 Malá Ida
mobil: 0905 939 469
e-mail: turzakovajulka@gmail.com

Člen:
Michal Matejka
Kubrická 3, 911 01 Trenčín
telefón: 0903 645 790 (m), 032/743 21 27 (d),
e-mail: michal.matejka9@gmail.com

Člen:
Mgr. Tibor Kessler
Gorkého 10, 080 01 Prešov
telefón: 0907 317 438 (m)
e-mail: kesslertibor@zoznam.sk
Člen:
Ján Fiľ
Buzulucká 14, 040 22 Košice
telefón: 0907 254 817(m)
e-mail: janykfil@gmail.com

Člen:

Ing. Miloslav Čuntala
Námestie slobody 1624/31 ; 020 01 Púchov
mobil: 0902 414 313
e-mail: c.milos85@gmail.com