Propozície GP C U13 Hrachovo - 13.5.2017

  2. 5. 2017


P R O P O Z Í C I E

Grand Prix C U13 v bedmintone

 

Organizátor: ŠK Hrachovo

Miesto konania: telocvičňa ZŠ S. Vozára Hrachovo – 4 kurty          

Dátum konania: 13.5.2017 - sobota

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U13 registrovaní v oddieloch SR.

Prezentácia: e-mailom: milankeder@gmail.com do 12.5.2017   do 18,00 hod. alebo  13.5.2017 do 8:30 hod.  v telocvični

Časový program:        

  • losovanie:      8:45 hod.
  • zahájenie:      9:00 hod.                                           

Vrchný rozhodca: Mgr. Milan Keder

Disciplíny: dvojhry, štvorhry

Herný systém: KO systém so zápasmi o poradie - resp. iný systém podľa počtu prihláse-ných

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov k 1.5.2017

Košíky: vlastné, v schválenom poradí

Úbor: športový – vyhovujúci predpisom

Rozhodovanie: rozhodujú hráči určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu, oddielu

Štartovné: 3 €  za hráča za všetky disciplíny

Informácie: Mgr. Milan Keder (0904 234 552)

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

Hrachovo 2.5.2017

Mgr. Milan Keder

riaditeľ turnaja

Súbory na stiahnutie:

  Propozície