Propozície GP C U11, U13 - 8.4.2017 Trebišov

  3. 4. 2017


P R O P O Z Í C I E

Bedmintonového turnaja

GRAND PRIX „C“ U11, U13


Usporiadateľ: BKT Trebišov

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ, Ul. J. A. Komenského 8/1962, 075 01 Trebišov. Vchod do telocvične je z ul. T. G. Masarika (48.628164, 21.713880).

Dátum konania: sobota - 8. apríla 2017

Právo účasti: všetci včas prezentovaní a registrovaní hráči s právom štartu v daných kategóriách

Vrchný rozhodca: Ján Chovanec

Disciplíny: dvojhry, štvorhry (podľa počtu prihlásených hráčov a len v prípade časovej rezervy)

Systém: Vylučovací na jednu porážku so zápasmi o poradie.Pri menšom počte účastníkov sa turnaj bude hrať skupinovým systémom.

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov k 1.3.2017

Košíky: vlastné, v schválenom poradí

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 5 €

Informácie: Mgr. Martin Jeňo, tel.: 0907 935 965

Prihlášky: prosím zaslat na adresu: bkt@centrum. sk

Ceny: medaily a veľkonočné drobnosti

Časový program: 

  • otvorenie telocvične, prezentácia:        08:30 - 08:50 hod.
  • žrebovanie:                                           08:50 hod.
  • začiatok turnaja:                                   08:50 hod.                                                 

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe. V priestoroch šatní neponechávajte cenné predmety - šatne sú počas turnaja otvorené.  Vstup do telocvične bude povolený len aktívnym hráčom a funkcionárom v športovej obuvi alebo prezuvkách. Počas turnaja je zákaz zdržiavania sa ďalších hráčov a funkcionárov mimo lavičiek. Druhé upozornenie vrchným rozhodcom znamená okamžité vylúčenie hráča alebo funkcionára z turnaja. 


 

V Trebišove 23.3.2017

Mgr. Martin Jeňo, PhDr. Ján Chovanec, PhD.