Propozície Q U15 Púchov - 18.3.2017

  7. 3. 2017


P R O P O Z Í C I E

oblastného kvalifikačného turnaja – Grand Prix Q starších žiakov v bedmintone

 

Usporiadateľ: Bedmintonový klub RACQUETS Púchov

Miesto konania: Športcentrum  (pri Váhu) , Nábrežie slobody 1926/4; 020 01 Púchov – 4 ihriská www.sportcentrumpuchov.sk/ ; GPS súradnice: N 49.123564 / E 18.331126       

Dátum konania: sobota, 18.3.2017

Informácie: Miloslav Čuntala,  tel.:  0902 414 313, e-mail: c.milos85@gmail.com

Prihlášky: zasielať na e-mailovú adresu  c.milos85@gmail.com, najneskôr do 16.3.2017 do 17:00 hod

Časový program:  

  • prezentácia:    08:15 - 08.40 hod. (možnosť nahlásiť párové disciplíny)l
  • osovanie:      08.45 hod.z
  • ahájenie:       09.00 hod. - MIX

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U15 registrovaní v oddieloch oblasti SR Západ s výnimkou prvých 12 hráčov aktuálneho rebríčka, ktorí majú zabezpečený priamy postup na GP A U15  8.4.2017 v Púchove

Hosp.  pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 7 € za všetky disciplíny

Vrchný rozhodca: Miloslav Čuntala

Košíky: vlastné v schválenom poradí SZBe

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix (párové disciplíny sa hrajú iba na jeden set)                                  

Systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhrách

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov U15 k 1.3.2017

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Postup na GP A: najlepších 6+6 hráčov podľa poradia v dvojhre

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťaži SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav, SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

V Púchove 27.2.2017

Ing. Miloslav Čuntala

BKR Púchov

Súbory na stiahnutie:

  Propozície