Propozície Q U13 Bratislava - 11.3.2017

  27. 2. 2017


P R O P O Z Í C I E

oblastného kvalifikačného turnaja - Grand Prix Q mladších žiakov v bedmintone

 

Organizátor: bedmintonový oddiel TJ Spoje Bratislava

Miesto konania: Bratislava, športová hala Bratislavské bedmintonové centrum, - Vlčie hrdlo 1037 - 5 dvorcov s bedmintonovými kobercami, stránka www.bedminton.comDoprava z hlavnej autobusovej stanice: autobusom č.70, vystúpiť na zastávke Vlčie hrdlo (Slovnaft), odtiaľ 100 m rovno v smere jazdy, potom na prvej svetelnej križovatke doľava k internátom, ďalej stále po ceste – zabočiť hneď doprava, potom doľava, potom doprava a doľava. Hala je šedá budova s rebrami, je na nej reklama BBC. Doprava z hlavnej železničnej stanice: trolejbusom č.201 alebo 210, prestúpiť na autobus č.70 a ďalej podľa predchádzajúcich pokynov.

Dátum konania: sobota 11.3.2017

Právo účasti:  všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U13 registrovaní v oddieloch oblasti SR Západ s výnimkou prvých 12 hráčov aktuálneho rebríčka, ktorí majú zabezpečený priamy postup na GP A U13  1.4.2017 vo Zvolene

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín zasielajte emailom na adresu filip.guldan@socpoist.sk najneskôr dňa 9.3.2017, aby bolo možné podľa počtu prihlásených hráčov upresniť rozsah objednaných kurtov.

Vrchný rozhodca: Matúš Sýkora

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, párové disciplíny sa budú hrať na jeden set

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov U13 k 1.3.2017

Loptičky: vlastné v schválenom poradí

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Postup na GP A: najlepších 6+6 hráčov podľa poradia v dvojhre

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúcej TJ

Štartovné: 7 € za všetky disciplíny

Informácie: na adrese Filip Guldan, Studenohorská 30, 84103 Bratislava, č.tel. v zam. 0906 171420, email: filip.guldan@socpoist.sk

Časový program:               

  • prezentácia: 8:15 – 8:45 hod.
  • losovanie:    8:45 hod.
  • zahájenie:    9:00 hod. mix                                                                                                   

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Bratislava  26.2.2017

Filip Guldan

tajomník BO TJ Spoje 

Súbory na stiahnutie:

  Propozície