Propozície GP C U13, U17 Spišská Nová ves - 18.2.2017

  6. 2. 2017


P R O P O Z Í C I E

bedmintonového turnaja GRAND PRIX C U13, U17

           

Usporiadateľ: BK ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Miesto konania: telocvičňa  ZŠ,  2 KURTY (v blízkosti Mestskej športovej haly)

Dátum konania: sobota 18.2. 2017

Prezentácia: 8.15 – 8.45 hod.

Žrebovanie: 8.45 hod.

Zahájenie: 8.55 hod.

Právo účasti: registrovaní hráči s právom štartu v kategórii U13 a U17

Prihlášky: predbežné prihlášky do piatku 17.2. 2017 mailom na adresu bakojozefsnv@gmail.com

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu, resp. TJ

Štartovné: 3 € prihlásení do  16.2. 2017, 4 € prihlásení po 17.2. 2017

Košíky: vlastné, v schválenom poradí

Disciplíny: dvojhry

Systém: podľa počtu prihlásených

Nasadenie: podľa redukovaných rebríčkov U13 a U17 k 1.1. 2017

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Vrchný rozhodca: Mgr. Jozef Bakó

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe, v priestoroch šatní neponechávajte cenné predmety - šatne sú počas turnaja otvorené.

Informácie: tel.: 0908 578 900, mail:  bakojozefsnv@gmail.com 

    Všetci hráči, tréneri a diváci sú povinní pred vstupom do telocvične 

                                   prezuť sa do čistej obuvi !!!

 

V Spišskej Novej Vsi  31.1. 2017

Mgr. Jozef Bakó

 

Súbory na stiahnutie:

  Propozície