Propozície GP C U9, U13, U15, U17 Bratislava - 3.2.2017

  25. 1. 2017


P R O P O Z Í C I E

Bedmintonového turnaja

GRAND PRIX „C“ U9, U13, U15 a U17

Usporiadateľ: BPR Bratislava

Miesto konania: Ružová dolina 29, Bratislava – Ružinov

Dátum konania: 3.2.2017

Právo účasti: všetci včas prezentovaní a registrovaní hráči s právom štartu v daných kategóriách

Vrchný rozhodca: Mgr. Martin Schön

Disciplíny: dvojhry

Systém: turnajový systém sa určí podľa počtu prihlásených hráčov. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu turnajového systému.

Upozornenie: hráč sa smie zúčastniť iba jednej vekovej kategórie

Nasadenie: podľa redukovaných slovenských rebríčkov k 1.1.2017

Košíky: vlastné, v schválenom poradí

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Herný systém: hrá sa skupinový systém. Zo skupiny postupujú vždy dvaja hráči do vyraďovacieho pavúka, kde sa bude hrať o konečné umiestenia.

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 5 € pri registrácii do 31.1.2017 na číslo účtu  IBAN: SK91 8360 5207 0042 0381 2760 (do poznámky je potrebné  uviesť meno hráča a turnaj ktorého sa chce zúčastniť), 8 € pri registrácii na mieste

Informácie: Mgr. Martin Schön, tel. 0903 900 570, e-mail: 1blf@1blf.sk

Časový program:        

  • prezentácia:  U9 - od 08:15 - 08:30 hod.
  • losovanie: 08:30 hod.
  • zahájenie: 09:00 hod.
  • prezentácia: U13, U15 - do 09:45 hod.
  • losovanie: 10:15 hod.
  • zahájenie: 10:30 hod.
  • prezentácia: U17 - do 12:00 hod.
  • losovanie: 12:15 hod.
  • zahájenie: 12:30 hod.                                                                            

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe. V priestoroch šatní neponechávajte cenné predmety - šatne sú počas turnaja otvorené.

 

V Bratislave 23.1.2017

Mgr. Martin Schön

 

Súbory na stiahnutie:

  Propozície