Turnaj EFFORT CLUB

  9. 1. 2017


P R O P O Z Í C I E

Miesto: Športová hala Effortclub Zvolen, Lučenecká cesta, facebook.com/EFFORTCLUB

Dátum: 15.1.2017       

Prezentácia: od 8:15 do 8:45 hod.                                                                  

Štartovné: 8,- € / hráč 

Košíky: Plastové Yonex mavis 350Z - dodá usporiadateľ

Disciplíny: Dvojhra, štvorhra bez rozdielu pohlavia.

Prihlášky: effortclubzv@gmail.com

Kontakt: effortclubzv@gmail.com, tel. 0907 648 683, 0907 141 003

Info: Súčasťou turnaja je občerstvenie a pitný režim