Propozície Grand Prix C dospelých, Klenovec - 7.1.2017

  30. 12. 2016


P R O P O Z Í C I E

Grand Prix B dospelých v bedmintone

 

Organizátor: BO TJ Družstevník  Klenovec

Miesto konania: telocvična ZŠ s MŠ v Klenovci, 2 dvorce pozdĺžne spojené, výška telocvične - 5,1m

Dátum konania: 7.1.2017 - sobota

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategóriách dospelých s platnou registráciou v SZBe

Prihlášky: mailom na adresu: ivan.majorsky@pmxmail.sk do 6.1.2017 do 12:00 hod.

Vrchný rozhodca: Ivan Majorský

Disciplíny: dvojhry, štvorhry

Systém: podľa počtu účastníkov ( každý hráč odohrá minimálne dva zápasy)

Nasadenie: podľa platných rebríčkov dospelých  k 1.1.2017

Košíky: vlastné, v schválenom poradí SZBe

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 2 € za hráča za všetky disciplíny

Občerstvenie: Zabezpečuje organizátor – káva, čaj,

Informácie: Majorský Ivan, tel: 0944 121 500

Časový program: prezentácia: 13:15 – 13:30  hod., následne losovanie dvojhry mužov a žien    

Otvorenie: 13:45 hod.                                                                                                                        

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 


Klenovec 30.12.2016

Ivan Majorský

predseda BO TJ Družst. Klenovec

 

 

Súbory na stiahnutie:

  Propozície