Propozície GP B U11, U15 Hrachovo - 3.12.2016

  21. 11. 2016


P R O P O Z Í C I E

Grand Prix B U11 a U15 v bedmintone

 

Usporiadateľ: ŠK Hrachovo

Miesto konania: telocvičňa ZŠ S. Vozára Hrachovo – 4 kurty          

Dátum konania: 3.decembra 2016 (sobota)

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U11 a U15 registrovaní v oddieloch SR.

Prezentácia: e-mailom:milankeder@gmail.com do 2.12.2016 do 18:00 hod. alebo 3.12.2016 v telocvični: U11 do 8:30 hod., U15 do 09:30hod.

Časový program:        

  • losovanie U11 o 8:45 hod., U15 o 09:45 hod.
  • otvorenie U11 o 9:00 hod., U15 o 10:00 hod.                     

Vrchný rozhodca: Mgr. Milan Keder

Disciplíny: dvojhry (resp. štvorhry)

Systém: KO  systém so zápasmi o poradie - resp. iný systém podľa počtu prihlásených

Nasadenie: podľa platných upravených rebríčkov vydaných  k 1.11.2016

Košíky: vlastné, v schválenom poradí

Úbor: športový – vyhovujúci predpisom

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu, oddielu

Štartovné: 3 €  za hráča na všetky disciplíny

Informácie: Mgr. Milan Keder, tel: 0904 234 552

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

 

Hrachovo 21.11.2016

Mgr. Milan Keder

riaditeľ turnaja

Súbory na stiahnutie:

  Propozície