Propozície Grand Prix A dospelých, Trenčín - 28.-30.10.2016

  13. 10. 2016


P R O P O Z Í C I E

celoslovenského turnaja Grand Prix A dospelých v bedmintone

 

Organizátor: bedmintonový oddiel M-SPORT Trenčín

Miesto konania: Športové centrum M-SPORT , Ostrov 363 – Trenčín/ Zamarovce

Dátum konania: piatok - nedeľa 28.-30.10.2016

Právo účasti: všetci včas prihlásení s právom štartu v kategórii dospelých registrovaní v SZBe alebo zahraniční hráči

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu riso.balint@gmail.com  najneskôr dňa 21.10.2016 !!! Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Dňa 23.10.2016 bude zverejnený zoznam prihlásených hráčov a ich rozdelenie do hlavnej súťaže a kvalifikácie vo všetkých disciplínach. . Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!!

Vrchný rozhodca: Richard Bálint

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Systém: súťaž sa hrá podľa Rozpisu súťaží GP – najmä článku 7 a tiež podľa platných ŠTDB (všetky tieto predpisy sú zverejnené na stránke SZBe v záložke Dokumenty)

Nasadenie: podľa konečných rebríčkov GP 2015/2016

Košíky: len pierkové Yonex AS50

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 4 € hráč/disciplína

Informácie: na mailovej adrese michal.matejka9@gmail.com, tel.: 0903 645 790 alebo riso.balint@gmail.com tel.: 0903 273 554

Časový program:               

piatok:                  

  • 14:45 losovanie kvalifikácie
  • 15:00 zahájenie kvalifikácie
sobota:                  

  • 8:45  losovanie hlavnej súťaže
  • 9:00 zahájenie hlavnej súťaže - mix
nedeľa:                 

  • 9:00 semifinále dvojhier a všetky finále

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe


Trenčín 14.10.2016

Michal Matejka

predseda BK M-SPORT Trenčín