november 2017
po ut st št pi so ne
   
6
20
     
             

Rozpis súťaže

  21. 2. 2017


II. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ

súťažný rok 2017

Správy č.1

Rozpis súťaže

1.Súťaž sa hrá podľa ŠTDB  platných od  1.1. 2017 a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti: platné preukazy, prihláška do 15.2.2017 a súpiska družstva zaslaná riadiacemu súťaže do 26.2.2017 v elektronickej forme.

3.Právo účasti v II. lige zmiešaných družstiev SR Západ v súťažnom roku 2017 majú nasledovné družstvá: BK Šurany, RODON Klenovec, BK MI Trenčín, AŠK FÉNIX Bratislava, ŠKB Koliba Bratislava, CEVA Trenčín B, Lokomotíva Banská Bystrica a HK Filozof Bratislava. Družstvo Spoje Bratislava B sa do súťaže neprihlásilo a namiesto neho bol v II.lige povolený štart družstvu HK Filozof Bratislava z tretej ligy. 

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých.  Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Družstvá v súťaži boli rozdelené do dvojičiek nasledovne:

A: A1 - BK Šurany,  A2 - Filozof Bratislava

B: B1 - Fénix Bratislava,  B2 - Koliba Bratislava

C: C1 – RODON Klenovec,  C2 – Loko B.Bystrica

D: D1 - CEVA Trenčín B,  D2 – BK MI Trenčín

Súťaž sa odohrá tak, že v prvých troch kolách sa stretne každé družstvo s každým, a na záverečné 4. kolo sa súťaž rozdelí na dve skupiny (po štyroch družstvách podľa postavenia v tabuľke po treťom kole). Právo a zároveň povinnosť usporiadať turnaje 4. kola získavajú družstvá, ktoré skončia na 1.mieste a na 5. mieste v základnej časti.

7. Rozlosovanie II. ligy:

1. kolo:  5.3.2017               

  • B – A     Koliba                   (B1-B2, A1-A2, B1-A2, B2-A1, B1-A1, B2-A2)
  • C – D     B.Bystrica            (C1-C2, D1-D2, C1-D2, C2-D1, C1-D1, C2-D2)

2. kolo:  7.5.2017               

  • D – B     CEVA                    (D1-B2, D2-B1, D1-B1, D2-B2)
  • A – C     Šurany                  (A1-C2, A2-C1, A1-C1, A2-C2)

3. kolo:  17.9.2017            

  • A – D     Filozof                   (A1-D2, A2-D1, A1-D1, A2-D2)
  • B – C     Fénix                     (B2-C1, B1-C2, B1-C1, B2-C2)

4. kolo:  5.11.2017            

  • 1. – 4. družstvo (u 1. v tabuľke)      (1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4)
  • 5. – 8. družstvo (u 5. v tabuľke)      (5-8, 6-7, 5-7, 6-8, 5-6, 7-8)

8. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 - 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

9. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá II. ligy určuje usporiadateľ.

10. II. liga dospelých sa hrá výlučne s pierkovými košíkmi. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. Poradie košíkov je zverejnené v čl.IV Rozpisu súťaží SZBe na súťažný ročník 2017.

11. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev – treba poslať súbor ls
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan)

V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín komplené výsledky riadiacemu súťaž, bude mu udelená pokuta 50 euro.

12. Oddiel, ktorý usporadúva turnaj II. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

13. Víťazi II. ligy SR Východ a Západ odohrajú dvojkolovú kvalifikáciu o postup do ďalšieho ročníka Extraligy. V prípade vzájomnej dohody medzi družstvami štartujúcimi v kvalifikácii je možná aj jednokolová kvalifikácia. O tejto dohode musí byť ŠTK informovaná minimálne 2 týždne pred odohraním kvalifikácie. V prípade, že víťaz niektorej II.ligy nemá záujem o štart v kvalifikácii, postupuje do kvalifikácie ďalšie družstvo z príslušnej oblasti s výnimkou posledného družstva v tabuľke II.ligy.

14. Do II. ligy SR Západ postupuje jedno družstvo z III. ligy. Z II. ligy SR Západ zostupuje do III. ligy toľko družstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v II. lige 8 družstiev. Počet zostupujúcich družstiev (0,1, alebo 2) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa družstiev medzi Extraligou a II. ligou SR Západ.


Kontakty na vedúcich družstiev:

Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

BK Šurany

Miroslav Mentel

0907 728 539

mentel@stonline.sk

HK Filozof Bratislava

Miloš Zvalený

0904 435 854

Milos.zvaleny@gmail.com

AŠK Fénix Bratislava

Marián Ivan

0905 524 248

marian.r.ivan@gmail.com

Koliba Bratislava

Barbara Scholtzová

0907 636 390

scholtzova.barbara@gmail.com

RODON Klenovec

Rudolf Kaštan

0910 172 479

r.kastan@centrum.sk

Loko Banská Bystrica

Monika Bartošová

0918 802 440

monikabartosova72@gmail.com

CEVA Trenčín B 

Jakub Klačanský

0908 114 930

jakub13188@gmail.com

BK MI Trenčín

Juraj Kohút

0911 485 843

fzforza@post.skBratislava 16.2.2017

za ŠTK SZBe

Filip Guldan

riadiaci súťaže

Súbory na stiahnutie:

  Rozpis súťaže