október 2017
po ut st št pi so ne
           
2
3
4
         

Propozície Pohára veteránskych družstiev Trenčín - 23.9.2017

  6. 9. 2017


PROPOZÍCIE

Turnaja veteránskych družstiev

CEVA Trenčín 23.9.2017

Usporiadateľ: TJ CEVA Trenčín

Miesto konania: telocvičňa ZSŠHSaO, Jilemnického ul. Trenčín (5 kurtov)

Dátum konania: sobota 23.9.2017

Prezentácia: sobota 8.40 – 8.55 hod.

Zahájenie: sobota 9.00 hod.

Účastníci: včas prihlásené družstvá (do počtu 16) - prihlášky zasielajte e-mailom

Právo účasti: veteránske družstvá (hráči registrovaní v jednom oddiely, naposledy registrovaní za oddiel alebo nikdy neregistrovaní - ktorí dosiahli vek 35 rokov v roku 2016 a skôr)

Zloženie družstva: dvaja muži a jedna žena

Stretnutie pozostáva: 1.MIX, 2. MIX a ŠM

Herný systém: švajčiarsky systém na 4 kolá (každý hráč odohrá 8 zápasov)

Súpiska: v prihláške družstvá predložia súpisku - mená dvoch hráčov a jednej hráčky s označením, ktorý z mužov bude hrať počas celého turnaja 1.MIX

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúcej TJ alebo vlastné

Štartovné: 15,- € / družstvo 

Košíky: vlastné pierkové v schválenom poradí na sezónu 2017

Vrchný rozhodca: Juraj Piovarči

Ceny: poháre pre tri najúspešnejšie družstvá

Občerstvenie: v priestoroch telocvične bude zriadený "Bufet u Knappa", varí sa guláš a podáva burčiak :-)

Posedenie: sa uskutoční po skončení turnaja

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátori súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov, cenné veci si neponechávajte v šatniach - usporiadateľ neručí za prípadné straty

Informácie: Juraj Piovarči, Beckovská 3. 911 01 Trenčín; tel. 096120/2139; fax: 096120/2119; mobil: 0904 261396; mail: piovarci.juraj@gmail.com

 

Juraj Piovarči

tajomník TJ CEVA