september 2017
po ut st št pi so ne
       
18
25
 
             

Propozície OM dorasteneckých družstiev Západ, Bratislava - 10.9.2017

  4. 9. 2017


P R O P O Z Í C I E

Oblastných majstrovstiev dorasteneckých družstiev v bedmintone oblasť SR Západ

 

 

Organizátor: bedmintonový oddiel TJ Spoje Bratislava

Miesto konania:  Bratislava, športová hala Bratislavské bedmintonové centrum, - Vlčie hrdlo 1037 - 5 dvorcov s bedmintonovými kobercami, stránka www.bedminton.comDoprava z hlavnej autobusovej stanice: autobusom č.70, vystúpiť na zastávke Vlčie hrdlo (Slovnaft), odtiaľ 100 m rovno v smere jazdy, potom na prvej svetelnej križovatke doľava k internátom, ďalej stále po ceste – zabočiť hneď doprava, potom doľava, potom doprava a doľava. Hala je šedá budova s rebrami, je na nej reklama BBC. Doprava z hlavnej železničnej stanice: trolejbusom č.201 alebo 210, prestúpiť na autobus č.70 a ďalej podľa predchádzajúcich pokynov.

Dátum konania: nedeľa 10.9.2017

Informácie: na adrese Filip Guldan, Studenohorská 30, 84103 Bratislava, č.tel. v zam. 0906 171 420, email filip.guldan@socpoist.sk

Vrchný rozhodca: Matúš Sýkora

Právo účasti: len prihlásené družstvá: Spoje Bratislava A, Spoje Bratislava B, M-Šport Trenčín a  Sokol Ilava. Štartovať môžu hráči s právom štartu v kategóriách U19 a U17

Súpisky: družstvá sú povinné priniesť si so sebou súpisky potvrdené riadiacim súťaže R. Bálintom

Systém súťaže: podľa Rozpisu súťaže OM družstiev článok 7 – každý s každým

Štartovné: 12 € za každé stretnutie družstva

Časový program:  

  • prezentácia        8:15 - 8:45 hod.
  • rozpis stretnutí   8:45 hod.
  • zahájenie           9:00 hod.

Loptičky: vlastné v predpísanom poradí len pierkové

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Postup: prvé dve družstvá postupujú na majstrovstvá SR

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

 

Bratislava 1.9.2017

Filip Guldan

tajomník BO TJ Spoje