september 2017
po ut st št pi so ne
       
18
25
 
             

Rozpis súťaže

  3. 3. 2017


IV. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ

súťažný ročník 2017

Správy č.1

Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB SZBe platných od 15.2.2017 a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti: platné registračné preukazy, písomná prihláška zaslaná riadiacemu súťaže do 15.2.2017 a súpiska družstva zaslaná elektronicky riadiacemu súťaže do 28.2.2017.

3. Prihlásené družstvá (26): HK Filozof Bratislava B, HK Filozof Bratislava E, Spoje Bratislava C, DBK Bratislava B, DBK Bratislava C, AŠK Fénix Bratislava C, RSL Bratislava A, RSL Bratislava B, BPR Bratislava, MBK PE Malinovo B, MBK PE Malinovo C, BK Šamorín, HANZA Galanta, TJ Lokomotíva Bánov A, TJ Lokomotíva Bánov B, BK Šurany B, A team Nové Zámky, Lokomotíva Banská Bystrica B, ŠK BENNI Nitra, BK Nitra, CEVA Trenčín  D, CEVA Trenčín E, ŠK BAR-BAR Skalica, Kyklop BC Martin B, TJ Sokol Ilava C, BK Racquets Púchov B

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V prípade dohody vedúcich družstiev (a s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Súťaž sa odohrá v 2 častiach.

Základná časť sa odohrá v prvých 3 kolách systémom každý s každým v 3 skupinách - BRATISLAVA, JUH a SEVER a následne prelínacia časť vo 4.-6. kole.

V prelínacej časti budú vytvorené 3 nové skupiny nasledovne: prvé 3 družstvá z každej zákl. skupiny po 3. kole budú hrať spolu o celkové 1.-9. miesto IV.ligy a 2 postupové miesta do III. ligy; družstvá zo 4.-6. miesta zákl. skupín vytvoria sk. o konečné 10.-18. miesto; a družstvá na 7. až 9. mieste v skupinách po jari vytvoria skupinu o konečné 19.-26. miesto IV. ligy.

Body zo základných skupín sa do prelínacej časti nezapočítavajú. Na konci súťaže bude mať IV. liga teda jednu spoločnú tabuľku s celkovým poradím.

Právo usporiadať 4., 5. a 6. kolo v prelínacej časti budú mať prednostne družstvá umiestnené na 1., 4. a 7. mieste v jednotlivých skupinách po odohratí 3.kola základnej časti.

Rozdelenie družstiev do dvojičiek / trojičiek v základných skupinách (podrobné rozlosovanie IV. ligy bude zverejnené v prílohe):

Skupina BRATISLAVA (9):

BA1: HK Filozof Bratislava B, HK Filozof Bratislava E, Spoje Bratislava C

BA2: DBK Bratislava B, DBK Bratislava C, AŠK Fénix Bratislava C

BA3: RSL Bratislava A, RSL Bratislava B, BPR Bratislava

Skupina JUH (8):

J1: MBK PE Malinovo B, MBK PE Malinovo C

J2: BK Šamorín, HANZA Galanta

J3: Lokomotíva Bánov A, Lokomotíva Bánov B

J4: BK Šurany B, A team Nové Zámky

Skupina SEVER (9):

S1: Lokomotíva B.Bystrica B, ŠK BENNI Nitra, BK Nitra

S2: CEVA Trenčín D, CEVA Trenčín E, ŠK BAR-BAR Skalica

S3: Kyklop BC Martin B, TJ Sokol Ilava C, BK Racquets Púchov B


7. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 - 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ ligového kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

8. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá IV. ligy určuje usporiadateľ.

9. IV. liga dospelých sa môže hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. Poradie košíkov je zverejnené v čl. IV. Rozpisu súťaží SZBe na rok 2017

10. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev – treba poslať súbor lsw
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan)

V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín komplené výsledky riadiacemu súťaž, bude mu udelená pokuta 50 euro.

11. Oddiel, resp. klub, ktorý usporadúva turnaj IV. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

12. Prvé dve družstvá zo skupiny o celkové 1.-9. miesto po prelínacej časti získavajú právo postupu do III. ligy Západ. V prípade, že niektoré z týchto družstiev nemá záujem o postup do III.ligy Západ, je povinné oznámiť to ŠTK čo najskôr. Právo postupu potom získava ďalšie družstvo v poradí, ktoré má o postup záujem s výnimkou posledného v poradí podľa konečnej tabuľky IV. ligy. 

13. Vedúci družstiev, kontakty:

Oddiel

Vedúci

mobil

e-mail

sk. BRATISLAVA:

 

 

 

HK Filozof Bratislava B

Roman Žabka

0949/401637

romanzabka@gmail.com

HK Filozof Bratislava E

Jozef Krajčovič

0902/143151

krajcovic@zsvts.sk

Spoje Bratislava C

Filip Guldan

0917/790647

Filip.Guldan@socpoist.sk

DBK Bratislava B

Michal Březovják

0911/112255

michal.brezovjak@hotmail.com

DBK Bratislava C

Martin Viest

0908/940858

martin.viest@gmail.com

AŠK Fénix Bratislava C

Daniela Kapitáňová

0910/893033

daniela.kapitanova@gmail.com

RSL Bratislava A

Jozef Krasnohorský

0908/798020

predaj@rslslovakia.sk

RSL Bratislava B

Ivan Peruňský

0905/348499

pdrahuska@gmail.com

BPR Bratislava

Martin Stolárik

0904/153477

matko.stolarik@gmail.com

sk. JUH:

 

 

 

MBK PE Malinovo B

Branislav Jurák

0944/122713

branislav.jurak@ecm.sk

MBK PE Malinovo C

Peter Horčičák

0915/877012

phorcicak@volga.sk

BK Šamorín

Roland Bielčik

0905/857064

klub@bedmintonsamorin.sk

HANZA Galanta

Ján Vrabec

0910/936903

effect68@gmail.com

Lokomotíva Bánov A

Jozef Slobodník

0918/624000

jozef.slobodnik72@gmail.com

Lokomotíva Bánov B

Karol Kiš

0907/75794

karol411@azet.sk

BK Šurany B

Oliver Karsay

0901/708446

o.karsay@gmail.com

A team Nové Zámky

Rafael Šimo-Svrček

0903/653064; 0940/883069

ateam@nza.sk

sk. SEVER:

 

 

 

Lokomotíva B.Bystrica B

Andrej Šijak

 

andrej.sijak@gmail.com

BK Nitra

Marek Neuman

0910/685376

marekN7@gmail.com

ŠK BENNI Nitra

Vladimír Hučko

0903/727245

vladimir.hucko@datastream.sk

CEVA Trenčín D

Vladimír Mertan

0908/492134

vladimir.mertan@gmail.com

CEVA Trenčín E

Michal Matz

0905/546126

matz@geo3.sk

ŠK BAR-BAR Skalica

Ľubomír Jankovič

0910/916228; 034/6967574

lubojankovic98@gmail.com

Kyklop BC Martin B

Marek Horník

0905/346688

m.hornik@azet.sk

TJ Sokol Ilava C

Ján Klačko

0904/606982

klacko.jan@gmail.com

BK Racquets Púchov B

Jozef Skorkovský

0908/738639

skorkovsky@atlas.sk

 

Martin, 28.2.2017

Marek Horník - riadiaci súťaže

m.hornik@azet.sk    (0905/346688)

Súbory na stiahnutie:

  Rozpis súťaže