september 2017
po ut st št pi so ne
       
18
25
 
             

Rozpis súťaže

  23. 2. 2017


III. liga zmiešaných družstiev dospelých 2017

oblasť Východ

Správy č. 1

Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa platných ŠTDB a tohto rozpisu.

2. Právo účasti v III. lige zmiešaných družstiev SR Východ na sezónu 2017 majú nasledovné družstvá: KGB Rožňava B, BK Sabinov, VEVA Huncovce B, BC Liptovský Mikuláš, MŠK Slavoj Spišská Belá, BFA Poprad, Victory Trebišov

3. Podmienky účasti: platné preukazy, písomná prihláška do 15.2.2017 a súpiska družstva zaslaná  riadiacemu súťaže do 28.2.2017

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. III. liga dospelých Východ sa môže hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom.

6. Oficiálne začiatky stretnutí sú o 9.00 - 11.00 – 13.00 hod. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

7. Rozlosovanie :

1. kolo: 4.3.2017

Usporiadateľ: KGB Rožňava

9:00    KGB Rožňava B – Slavoj Spišká Belá     BK Sabinov – VEVA Huncovce B

11:00  KGB Rožňava B – VEVA Huncovce B      BK Sabinov – Slavoj Spišská Belá

                             

Usporiadateľ: BC Liptovský Mikuláš

9:00    BC Liptovský Mikuláš - BFA Poprad                                          

11:00  BFA Poprad - Victory Trebišov                                                                     

13:00  BC Liptovský Mikuláš – Victory Trebišov                                                 

 

2. kolo: 1.4.2017

Usporiadateľ : BFA Poprad

9:00    BFA Poprad – Slavoj Spišská Belá     BC Liptovský Mikuláš- VEVA Huncovce B               

11:00  BFA Poprad – VEVA Huncovce B       BC Liptovský Mikuláš – Slavoj Spišská Belá

 

Usporiadateľ: VICTORY Trebišov

9:00    VICTORY Trebišov – KGB Rožňava B                                                     

11:00  VICTORY Trebišov – BK Sabinov                                              

13:00  KGB Rožňava B – BK Sabinov       

 

3. kolo: 6.5.2017

Usporiadateľ : BK Sabinov

9:00    BK Sabinov – BC Liptovský Mikuláš     KGB Rožňava B- BFA Poprad

11:00  BK Sabinov – BFA Poprad                    KGB Rožňava B- BC Liptovský Mikuláš

 

Usporiadateľ: Slavoj Spišská Belá

9:00    Slavoj Spišská Belá – VICTORY Trebišov                                                

11:00  VEVA Huncovce B  - VICTORY Trebišov

13:00 Slavoj Spišská Belá- Veva Huncovce B

 

4. kolo: 16.9.2017

Usporiadateľ: VEVA Huncovce

9:00    VEVA Huncovce B - BK Sabinov           Slavoj Spišká Belá- KGB Rožňava B                          

11:00  VEVA Huncovce B- KGB Rožňava B     Slavoj Spišská Belá- BK Sabinov  

                              

Usporiadateľ: VICTORY Trebišov

9:00    Victory Trebišov - BFA Poprad                                     

11:00  BC Liptovský Mikuláš - BFA Poprad                                                          

13:00  Victory Trebišov - BC Liptovský Mikuláš                                                  

                              

5. kolo: 4.11.2017

Usporiadateľ : BC Liptovský Mikuláš

9:00    BC Liptovský Mikuláš- VEVA Huncovce B        BFA Poprad – Slavoj Spišská Belá                               

11:00  BC Liptovský Mikuláš – Slavoj Spišská Belá     BFA Poprad – VEVA Huncovce B                               

 

Usporiadateľ: BK Sabinov

9:00    VICTORY Trebišov – KGB Rožňava B                                                     

11:00  BK Sabinov - VICTORY Trebišov

13:00  KGB Rožňava B – BK Sabinov                                                    

 

6. kolo: 25.11.2017

Usporiadateľ : VEVA Huncovce B

9:00    BK Sabinov – BC Liptovský Mikuláš              KGB Rožňava B - BFA Poprad

11:00  VEVA Huncovce B  - VICTORY Trebišov       KGB Rožňava B - BC Liptovský Mikuláš

13:00  Slavoj Spišská Belá – VICTORY Trebišov     BK Sabinov – BFA Poprad                             

15:00  VEVA Huncovce - Slavoj Spišská Belá

 

8. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá III. ligy východ určuje usporiadateľ.

9. Štartovné : max. 15 EUR / stretnutie

10. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev - treba poslať súbor lsw
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan)

V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín komplené výsledky riadiacemu súťaž, bude mu udelená pokuta 50 euro.

11. Víťaz III.ligy SR Východ získava právo postupu do II.ligy SR Východ. V prípade, že družstvo nemá záujem o postup do II.ligy, je povinné oznámiť to ŠTK čo najskôr. Právo postupu potom získava niektoré ďalšie družstvo, ktoré má o postup záujem s výnimkou posledného v poradí podľa konečnej tabuľky III.ligy

 

Vedúci družstiev a kontakty:

KGB Rožňava B

Oskar Lorinc

0905 427 921

oskar.lorinc@gmail.com

VEVA Huncovce B

Jozef Kurila

0910 310 010

Kusing.jozef@centrum.sk

BC Liptovský Mikuláš

Miroslav Lapák

0915 813 810

bedmintonlm@gmail.com

Slavoj Spišská Belá

Rastislav Lech

0918 383 213

Rasto.lech@gmail.com

BK Sabinov

Vojtech Molčan

0908 607 455

Vojtech.molcan@gmail.com

BFA Poprad

Jozef Galajda

0918 070 328

Jozef.galajda@scfa.sk

Victory Trebišov

Jozef Pilát

0903 271 756

Jozef.pilat@minv.sk

 

Košice, 3.2.2017

Vladimír Turlík

riadiaci súťaže

Súbory na stiahnutie:

  Rozpis súťaže