september 2017
po ut st št pi so ne
       
18
25
 
             

Rozpis súťaže

  23. 2. 2017


II. liga zmiešaných družstiev dospelých SR oblasť Východ

súťažný ročník 2017

Správy č.1

Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa platných ŠTDB SZBe a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti:

  • zaslať prihlášku do súťaže riadiacemu súťaže do 15.2.2017z
  • zaslať súpisku družstva na potvrdenie riadiacemu súťaže do 28.2.2017

3. Právo účasti v 2. Lige východ pre sezónu 2017 majú nasledovné družstvá:    KBC Košice, PBA Prešov, KBŠ Dolný Kubín, BKT Trebišov, KPŠ Košice C, UPJŠ Košice, VEVA Huncovce A a KGB Rožňava A

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6.Družstvá boli rozdelené do dvojičiek nasledovne:

A:           A1 –       KBŠ Dolný Kubín                               A2 –       VEVA Huncovce A

B:           B1 -        PBA Prešov                                       B2 –       KPŠ Košice C

C:           C1-         UPJŠ Košice                                     C2-         KBC Košice

D:           D1-         KGB Rožňava A                                D2 –       BKT Trebišov

 

Súťaž sa odohrá v troch kolách  každé s každým / základná časť/ a pred záverečným kolom sa súťaž rozdelí na dve skupiny po štyroch družstvách podľa postavenia v tabuľke po 3. kole. Právo a zároveň povinnosť organizovať turnaje 4. kola majú družstvá, ktoré skončia na 1. a 5 . mieste v základnej časti.

7. Rozlosovanie:

1. kolo (5.3.2017):

Usporiadateľ: KBŠ Dolný Kubín   

9:00       A1 - A2     B1- B2

11:00     A1 – B2     B1 - A2

13:00     A1 - B1     A2 - B2                


Usporiadateľ: KGB Rožňava

9:00       D1 - D1     C1 - C2

11:00     D1 - C1     D2- C2

13:00     D1 - C2     D2 - C1


2.kolo (7.5.2017):

Usporiadateľ: BKT Trebišov          

9:00       D2 - B1     D1 - B2

11:00     D2 - B2     D1 -B1


Usporiadateľ: KBC Košice

9:00       C2 - A2     C1 - A1

11:00     C2 - A1     C1 -A1


3. kolo (17.9.2017):

Usporiadateľ: VEVA Huncovce    

9:00       A2 -D2     A1 -D1

11:00     A2 - D1    A1 - D2

 

Usporiadateľ: UPJŠ Košice

9:00       B1 -C1     B2 -C1

11:00     B1 -C1     B2 - C2


4. kolo (5.11.2017):

Usporiadateľ: družstvo na 1. mieste po 3. kole          

9:00       1. miesto-3. miesto                2.miesto-4.miesto                                                             

11:00     1-4                                         2-3         

13:00     1-2                                         3-4

 

Usporiadateľ: družstvo na 5. mieste po 3 .kole

9:00       5.miesto-7.miesto                  6.miesto-8.miesto

11:00     5-8                                         6-7

13:00     5-6                                         7-8

 

8. Oficiálne začiatky stretnutí sú o 9.00 - 11.00 – 13.00 hod. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

9. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá II. ligy východ určuje usporiadateľ.

10. II. liga dospelých východ sa môže hrať len s pierkovými košíkmi. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom.

11. Usporiadatelia jednotlivých turnajov majú právo vyberať od zúčastnených družstiev štartovné v maximálnej výške 15.- € za jedno stretnutie.

12. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev – treba poslať súbor lsw
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan)

V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín komplené výsledky riadiacemu súťaž, bude mu udelená pokuta 50 euro.

13. Víťazi II. ligy SR Východ a Západ odohrajú dvojkolovú kvalifikáciu o postup do ďalšieho ročníka Extraligy. V prípade vzájomnej dohody medzi družstvami štartujúcimi v kvalifikácii je možná aj jednokolová kvalifikácia. O tejto dohode musí byť ŠTK informovaná minimálne 2 týždne pred odohraním kvalifikácie.

14. Do II.ligy SR Západ a Východ postupujú po jednom družstve z III.ligy SR Západ a Východ. Z II.ligy SR Západ zostupuje do III.ligy toľko družstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v II.ligách po 8 družstiev. Počet zostupujúcich družstiev (0,1, alebo 2) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa družstiev medzi Extraligou a II.ligami SR Západ a Východ.


Kontakty na vedúcich družstiev:

Dužstvo

Vedúci

telefón

mail

KPŠ Košice C

Vladimír Šteffan 

0902 239 939

steffan.vlado@gmail.com

KBŠ Dolný Kubín A

Dana Fülöpová

0905 574 287

daner@dkubin.sk

TJ UPJŠ Košice

Marián Žigala 

0905 389 468

marian.zigala@gmail.com

BKT Trebišov

J8n Chovanec

0905 545 744

bkt@centrum.sk

PBA Prešov

Stanislav Kurimai

0907 458 132

stanislav.kurimai@gmail.com

KBC Košice

Irenej Poláček

0905 321 407

bedmintonkosice@gmail.com

KGB Rožňava A

Oskar Lorinc

0905 427 921

oskar.lorinc@gmail.com

VEVA Huncovce A

Jozef Kurila

0910 310 010

Kusing.jozef@centrum.skKošice 2.2.2017

za ŠTK SZBe

Vladimír Turlík  -  riadiaci súťaže

Súbory na stiahnutie:

  Rozpis súťaže