september 2017
po ut st št pi so ne
       
18
25
 
             

Rozpis súťaže

  21. 2. 2017


III. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ

súťažný ročník 2017 

Správy č.1

  

Rozpis súťaže

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB SZBe platných pre súťažný ročník 2017 a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti: prihláška do 15.2.2017 a súpiska družstva zaslaná riadiacemu súťaže do 28.2.2017 v elektronickej podobe.

3. Právo účasti v III. lige zmiešaných družstiev SR Západ na sezónu 2017 majú nasledovné družstvá: BKR Púchov, Spoje Bratislava B, CEVA Trenčín C,  BK MI Trenčín B, Sokol Ilava, Kyklop Martin, MBK PE Malinovo, Fénix Bratislava B, AC UNIZA Žilina a DBK Bratislava.

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov, rovnako ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Družstvá v súťaži boli rozdelené do trojičiek nasledovne:

 • A: Spoje Bratislava B, Fénix Bratislava B, MBK PE Malinovo
 • B: CEVA Trenčín C, BK MI Trenčín B, Sokol Ilava
 • C: BKR Púchov, Kyklop Martin, AC UNIZA Žilina
 • D: DBK Bratislava

Súťaž sa odohrá dvojkolovo - každé družstvo s každým dvakrát (termíny druhej časti budú stanovené dodatočne).

Rozlosovanie III. ligy (podrobný rozpis viď príloha):

1. kolo:  04.03.2017          

 • A - C      Fénix Bratislava
 • D – B     DBK Bratislava

2. kolo:  01.04.2017           

 • B – A     BK MI Trenčín
 • C – D     Žilina

3. kolo:  06.05.2017           

 • A – D     DBK Bratislava
 • B – C     CEVA Trenčín

4. kolo:  16.9.2017           

 • A – C     Spoje Bratislava  
 • B – D     CEVA Trenčín

5. kolo:  4.11.2017           

 • A – B     Malinovo
 • C – D     Púchov

6. kolo:  25.11.2017           

 • D – A     DBK Bratislava
 • B – C     Ilava

7. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 - 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

8. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá III. ligy určuje usporiadateľ.

9. III. liga dospelých sa hrá výlučne s pierkovými košíkmi. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. Poradie košíkov je zverejnené v čl. IV. Rozpisu súťaží SZBe na sezónu 2017.

10. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

 • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev
 • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan)

V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín komplené výsledky riadiacemu súťaž, bude mu udelená pokuta 50 €.

11. Oddiel, ktorý usporadúva turnaj III. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

12. Víťaz III. ligy získava právo postupu do II. ligy SR Západ.

13. Z III. ligy Západ zostupuje jedno alebo viac družstiev (prípadne žiadne) tak, aby bol počet družstiev spolu s dvomi postupujúcimi zo IV. ligy desať.


Vedúci družstiev:

Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

 

 

 

 

BK MI Trenčín B

Roman Kožár

0903/777 253

rkozar@azet.sk

BKR Púchov

Miloš Čuntala

0902/414 313

c.milos85@gmail.com

CEVA Trenčín C

Juraj Piovarči

0904/261 396

piovarci.juraj@gmail.com

Spoje Bratislava B

Adriana Klečková

0903/234 272

adriana.kleckova@gmail.com

Kyklop Martin

Boris Harhaj

0905/601 415

harhaj@spark.sk

TJ Sokol Ilava

Anton Tekeľ

0917/659 088

0902/304 809

anton.tekel@partnersgroup.sk

MBK PE Malinovo

Martin Láznik

0911/356 515

majola@centrum.sk

Fénix Bratislava B

Barbora Kubovičová

0905/874 711

barbora.korenackova@gmail.com

AC UNIZA Žilina

Peter Mayer

0907/885 520

peter.mayer69@googlemail.com

DBK Bratislava

Vladimír Uhrín

0911/076 711

uhrin.vladimir.zv@gmail.com

 

 

Trenčín 7.2.2017

Juraj Piovarči - riadiaci súťaže

piovarci.juraj@gmail.com (0904 261 396)

Súbory na stiahnutie:

  Rozpis súťaže