september 2017
po ut st št pi so ne
       
18
25
 
             

Rozpis súťaže

  21. 2. 2017


II. liga zmiešaných družstiev dospelých oblasť SR Západ

súťažný rok 2017

Správy č.1

Rozpis súťaže

1.Súťaž sa hrá podľa ŠTDB  platných od  1.1. 2017 a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti: platné preukazy, prihláška do 15.2.2017 a súpiska družstva zaslaná riadiacemu súťaže do 26.2.2017 v elektronickej forme.

3.Právo účasti v II. lige zmiešaných družstiev SR Západ v súťažnom roku 2017 majú nasledovné družstvá: BK Šurany, RODON Klenovec, BK MI Trenčín, AŠK FÉNIX Bratislava, ŠKB Koliba Bratislava, CEVA Trenčín B, Lokomotíva Banská Bystrica a HK Filozof Bratislava. Družstvo Spoje Bratislava B sa do súťaže neprihlásilo a namiesto neho bol v II.lige povolený štart družstvu HK Filozof Bratislava z tretej ligy. 

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých.  Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6. Družstvá v súťaži boli rozdelené do dvojičiek nasledovne:

A: A1 - BK Šurany,  A2 - Filozof Bratislava

B: B1 - Fénix Bratislava,  B2 - Koliba Bratislava

C: C1 – RODON Klenovec,  C2 – Loko B.Bystrica

D: D1 - CEVA Trenčín B,  D2 – BK MI Trenčín

Súťaž sa odohrá tak, že v prvých troch kolách sa stretne každé družstvo s každým, a na záverečné 4. kolo sa súťaž rozdelí na dve skupiny (po štyroch družstvách podľa postavenia v tabuľke po treťom kole). Právo a zároveň povinnosť usporiadať turnaje 4. kola získavajú družstvá, ktoré skončia na 1.mieste a na 5. mieste v základnej časti.

7. Rozlosovanie II. ligy:

1. kolo:  5.3.2017               

  • B – A     Koliba                   (B1-B2, A1-A2, B1-A2, B2-A1, B1-A1, B2-A2)
  • C – D     B.Bystrica            (C1-C2, D1-D2, C1-D2, C2-D1, C1-D1, C2-D2)

2. kolo:  7.5.2017               

  • D – B     CEVA                    (D1-B2, D2-B1, D1-B1, D2-B2)
  • A – C     Šurany                  (A1-C2, A2-C1, A1-C1, A2-C2)

3. kolo:  17.9.2017            

  • A – D     Filozof                   (A1-D2, A2-D1, A1-D1, A2-D2)
  • B – C     Fénix                     (B2-C1, B1-C2, B1-C1, B2-C2)

4. kolo:  5.11.2017            

  • 1. – 4. družstvo (u 1. v tabuľke)      (1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4)
  • 5. – 8. družstvo (u 5. v tabuľke)      (5-8, 6-7, 5-7, 6-8, 5-6, 7-8)

8. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 11.00 - 13.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

9. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá II. ligy určuje usporiadateľ.

10. II. liga dospelých sa hrá výlučne s pierkovými košíkmi. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. Poradie košíkov je zverejnené v čl.IV Rozpisu súťaží SZBe na súťažný ročník 2017.

11. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev – treba poslať súbor ls
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan)

V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín komplené výsledky riadiacemu súťaž, bude mu udelená pokuta 50 euro.

12. Oddiel, ktorý usporadúva turnaj II. ligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 15,- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

13. Víťazi II. ligy SR Východ a Západ odohrajú dvojkolovú kvalifikáciu o postup do ďalšieho ročníka Extraligy. V prípade vzájomnej dohody medzi družstvami štartujúcimi v kvalifikácii je možná aj jednokolová kvalifikácia. O tejto dohode musí byť ŠTK informovaná minimálne 2 týždne pred odohraním kvalifikácie. V prípade, že víťaz niektorej II.ligy nemá záujem o štart v kvalifikácii, postupuje do kvalifikácie ďalšie družstvo z príslušnej oblasti s výnimkou posledného družstva v tabuľke II.ligy.

14. Do II. ligy SR Západ postupuje jedno družstvo z III. ligy. Z II. ligy SR Západ zostupuje do III. ligy toľko družstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v II. lige 8 družstiev. Počet zostupujúcich družstiev (0,1, alebo 2) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa družstiev medzi Extraligou a II. ligou SR Západ.


Kontakty na vedúcich družstiev:

Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

BK Šurany

Miroslav Mentel

0907 728 539

mentel@stonline.sk

HK Filozof Bratislava

Miloš Zvalený

0904 435 854

Milos.zvaleny@gmail.com

AŠK Fénix Bratislava

Marián Ivan

0905 524 248

marian.r.ivan@gmail.com

Koliba Bratislava

Barbara Scholtzová

0907 636 390

scholtzova.barbara@gmail.com

RODON Klenovec

Rudolf Kaštan

0910 172 479

r.kastan@centrum.sk

Loko Banská Bystrica

Monika Bartošová

0918 802 440

monikabartosova72@gmail.com

CEVA Trenčín B 

Jakub Klačanský

0908 114 930

jakub13188@gmail.com

BK MI Trenčín

Juraj Kohút

0911 485 843

fzforza@post.skBratislava 16.2.2017

za ŠTK SZBe

Filip Guldan

riadiaci súťaže

Súbory na stiahnutie:

  Rozpis súťaže