december 2017
po ut st št pi so ne
       
25
26
27
28
29
30
31
             

Propozície Grand Prix C U13 Hrachovo - 25.11.2017

  13. 11. 2017


P R O P O Z Í C I E

Grand Prix C U13 v bedmintone

 

Usporiadateľ: ŠK Hrachovo

Miesto konania: telocvičňa ZŠ S. Vozára Hrachovo – 4 kurty          

Dátum konania: 25.11. 2017 - sobota

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U13,  registro-vaní v oddieloch SR

Prezentácia: e-mailom – milankeder@gmail.com do 24.11.2017 do 18,00 hod. alebo  25.11.2017 do 08,30 hod. v telocvični

Časový program:

  • losovanie         08,45 hod.                                         
  • zahájenie         09,00 hod.                                           

Vrchný rozhodca: Mgr. Milan Keder

Disciplíny: dvojhry, štvorhry

Systém: KO  systém so zápasmi o poradie - resp. iný systém podľa počtu prihlá-sených hráčov

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov U13, vydaných  k 1.11.2017

Košíky: vlastné, v schválenom poradí SZBe

Úbor: športový – vyhovujúci predpisom

Rozhodovanie: rozhodujú hráči určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu, oddielu

Štartovné: 3 €  za hráča za všetky disciplíny

Informácie: Mgr. Milan Keder, tel.: 0904 234 552

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

 

Hrachovo, 13.11.2017

Mgr. Milan Keder

riaditeľ turnaja