november 2017
po ut st št pi so ne
   
6
20
     
             

Propozície GP A U11 Prešov - 25.3.2017

  13. 3. 2017


P R O P O Z Í C I E

celoslovenského turnaja Grand Prix A U11 v bedmintone

 

Organizátor: PBA Prešov

Miesto konania: telocvičňa ZŠ, ul. Bernolákova Prešov

Dátum konania: sobota, 25.03.2017

Informácie: Peter Tarcala, mobil: 0905 257 791, e-mail: petar@vadium.sk, Stanislav Kurimai, mobil: 0907 458 132, e-mail: stanislav.kurimai@gmail.com

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je potrebné zaslať mailom na adresu stanislav.kurimai@gmail.com najneskôr do štvrtku 23.03.2017 do 16:00 hod. Hráči, ktorí nebudú do uvedeného termínu prihlásení, nemôžu štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!! Úpravy dvojíc v párových disciplínach sú povolené pred začiatkom losovania.

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov U11 k 1.3.2017

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči s právom štartu v kategórii U11, registrovaní v SZBe 

Náklady: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné: 7 € za hráča za všetky disciplíny

Vrchný rozhodca: Peter Tarcala

Prezentácia: 25.03.2017 do 8:30 hod v hale

Losovanie: 8:45 hod.

Zahájenie: 9:00 hod.

Košíky: vlastné, v schválenom poradí SZBe (Yonex pierkové)

Disciplíny: dvojhry, štvorhry a miešaná štvorhra  

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku, so zápasmi o poradie vo dvojhrách

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Prešov, 13.03.2017

Peter Tarcala

prezident PBA Prešov