november 2017
po ut st št pi so ne
   
6
20
     
             

POZVÁNKA na zasadnutie Výkonného výboru SZBe

  10. 3. 2017
POZVÁNKA na zasadnutie Výkonného výboru SZBe, ktoré sa uskutoční 21. marca 2017 o 09,00 v Penzióne Tavel, Slovenská 19, Prešov

PROGRAM

1/ Otvorenie, schválenie programu

2/ Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV

3/ Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže

                ° projekt „Začni s bedmintonom“

                ° školské súťaže 2016/2017, školské M-SR 2017

                ° Majstrovstvá Európy ISF 2017              

4/ Športovo-technická komisia 

                ° informácia o sezóne 08-12/2016

                ° informácia o sezóne 2017

                ° turnajovo-rebríčkový softvér

                ° podnety od rodičov a klubov

                ° návrh novej štruktúry turnajov a líg, U19

5/ Trénersko-metodická komisia

                ° projekt/koncepcia starostlivosti o talentovanú mládež

                ° kritéria zaradenia hráčov do širšej reprezentácie

                ° juniorská reprezentácia – plán príprav, výjazdy, ciele

                ° seniorská reprezentácia – plán príprav, výjazdy, ciele

° školenia a seminár trénerov

                ° nový člen TMK              

6/ Marketing SZBe 2017 - 2020

7/ Medzinárodné turnaje na Slovensku

                ° Yonex Slovak Open 2017

                ° Yonex Slovak Junior 2017

                ° Softip Slovak Youth (U15 + U17) 2017

8/ Komisia rozhodcov

                ° Rozhodcovský poriadok

                ° školenia rozhodcov

9/ Zákon o športe                                                                        

10/ Ekonomika SZBe

                ° konečný prehľad hospodárenia a majetku 2016

                ° aktuálny prehľad hospodárenia

                ° úprava sadzobníka, odmeny funkcionárom

                ° rozpočet 2017

11/ Bedminton s.r.o.

                ° konečný prehľad hospodárenia a majetku 2016

12/ Členská konferencia SZBe 2017

                ° návrh na úpravu Stanov

13/ Rôzne

          

Peter Tarcala

generálny sekretár  

Súbory na stiahnutie:

  Pozvánka