november 2017
po ut st št pi so ne
   
6
20
     
             

Rozpis súťaže

  23. 2. 2017


II. liga zmiešaných družstiev dospelých SR oblasť Východ

súťažný ročník 2017

Správy č.1

Rozpis súťaže

 

1. Súťaž sa hrá podľa platných ŠTDB SZBe a tohto rozpisu.

2. Podmienky účasti:

  • zaslať prihlášku do súťaže riadiacemu súťaže do 15.2.2017z
  • zaslať súpisku družstva na potvrdenie riadiacemu súťaže do 28.2.2017

3. Právo účasti v 2. Lige východ pre sezónu 2017 majú nasledovné družstvá:    KBC Košice, PBA Prešov, KBŠ Dolný Kubín, BKT Trebišov, KPŠ Košice C, UPJŠ Košice, VEVA Huncovce A a KGB Rožňava A

4. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa hrá na 8 zápasov v stretnutí. Poradie zápasov v stretnutí je nasledovné: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V prípade dohody vedúcich družstiev (s ohľadom na plynulosť stretnutia) môže vrchný rozhodca povoliť aj iné poradie.

6.Družstvá boli rozdelené do dvojičiek nasledovne:

A:           A1 –       KBŠ Dolný Kubín                               A2 –       VEVA Huncovce A

B:           B1 -        PBA Prešov                                       B2 –       KPŠ Košice C

C:           C1-         UPJŠ Košice                                     C2-         KBC Košice

D:           D1-         KGB Rožňava A                                D2 –       BKT Trebišov

 

Súťaž sa odohrá v troch kolách  každé s každým / základná časť/ a pred záverečným kolom sa súťaž rozdelí na dve skupiny po štyroch družstvách podľa postavenia v tabuľke po 3. kole. Právo a zároveň povinnosť organizovať turnaje 4. kola majú družstvá, ktoré skončia na 1. a 5 . mieste v základnej časti.

7. Rozlosovanie:

1. kolo (5.3.2017):

Usporiadateľ: KBŠ Dolný Kubín   

9:00       A1 - A2     B1- B2

11:00     A1 – B2     B1 - A2

13:00     A1 - B1     A2 - B2                


Usporiadateľ: KGB Rožňava

9:00       D1 - D1     C1 - C2

11:00     D1 - C1     D2- C2

13:00     D1 - C2     D2 - C1


2.kolo (7.5.2017):

Usporiadateľ: BKT Trebišov          

9:00       D2 - B1     D1 - B2

11:00     D2 - B2     D1 -B1


Usporiadateľ: KBC Košice

9:00       C2 - A2     C1 - A1

11:00     C2 - A1     C1 -A1


3. kolo (17.9.2017):

Usporiadateľ: VEVA Huncovce    

9:00       A2 -D2     A1 -D1

11:00     A2 - D1    A1 - D2

 

Usporiadateľ: UPJŠ Košice

9:00       B1 -C1     B2 -C1

11:00     B1 -C1     B2 - C2


4. kolo (5.11.2017):

Usporiadateľ: družstvo na 1. mieste po 3. kole          

9:00       1. miesto-3. miesto                2.miesto-4.miesto                                                             

11:00     1-4                                         2-3         

13:00     1-2                                         3-4

 

Usporiadateľ: družstvo na 5. mieste po 3 .kole

9:00       5.miesto-7.miesto                  6.miesto-8.miesto

11:00     5-8                                         6-7

13:00     5-6                                         7-8

 

8. Oficiálne začiatky stretnutí sú o 9.00 - 11.00 – 13.00 hod. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať riadiaceho súťaže.

9. Vrchných rozhodcov pre všetky kolá II. ligy východ určuje usporiadateľ.

10. II. liga dospelých východ sa môže hrať len s pierkovými košíkmi. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom.

11. Usporiadatelia jednotlivých turnajov majú právo vyberať od zúčastnených družstiev štartovné v maximálnej výške 15.- € za jedno stretnutie.

12. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev – treba poslať súbor lsw
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan)

V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín komplené výsledky riadiacemu súťaž, bude mu udelená pokuta 50 euro.

13. Víťazi II. ligy SR Východ a Západ odohrajú dvojkolovú kvalifikáciu o postup do ďalšieho ročníka Extraligy. V prípade vzájomnej dohody medzi družstvami štartujúcimi v kvalifikácii je možná aj jednokolová kvalifikácia. O tejto dohode musí byť ŠTK informovaná minimálne 2 týždne pred odohraním kvalifikácie.

14. Do II.ligy SR Západ a Východ postupujú po jednom družstve z III.ligy SR Západ a Východ. Z II.ligy SR Západ zostupuje do III.ligy toľko družstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v II.ligách po 8 družstiev. Počet zostupujúcich družstiev (0,1, alebo 2) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa družstiev medzi Extraligou a II.ligami SR Západ a Východ.


Kontakty na vedúcich družstiev:

Dužstvo

Vedúci

telefón

mail

KPŠ Košice C

Vladimír Šteffan 

0902 239 939

steffan.vlado@gmail.com

KBŠ Dolný Kubín A

Dana Fülöpová

0905 574 287

daner@dkubin.sk

TJ UPJŠ Košice

Marián Žigala 

0905 389 468

marian.zigala@gmail.com

BKT Trebišov

J8n Chovanec

0905 545 744

bkt@centrum.sk

PBA Prešov

Stanislav Kurimai

0907 458 132

stanislav.kurimai@gmail.com

KBC Košice

Irenej Poláček

0905 321 407

bedmintonkosice@gmail.com

KGB Rožňava A

Oskar Lorinc

0905 427 921

oskar.lorinc@gmail.com

VEVA Huncovce A

Jozef Kurila

0910 310 010

Kusing.jozef@centrum.skKošice 2.2.2017

za ŠTK SZBe

Vladimír Turlík  -  riadiaci súťaže

Súbory na stiahnutie:

  Rozpis súťaže