november 2017
po ut st št pi so ne
   
6
20
     
             

Propozície Majstrovstiev Slovenska U11 Trenčín - 17.12.2016

  5. 12. 2016


P R O P O Z Í C I E

Majstrovstiev Slovenska kategórie U11 v bedmintone

 

Organizátor: bedmintonový oddiel M-SPORT Trenčín

Miesto konania: Športové centrum M-SPORT , Ostrov 363 – Trenčín/ Zamarovce

Dátum konania: 17.decembra 2016 (sobota)

Právo účasti:       

diečatá: Ivanovičová J., Klačanská E., Žiačiková E., Pokorná E., Vašatová H., Klačanská L., Holubová N., Vojtíšková E., Vašatová  L., Príbišová P., Štanská P., Kyselicová L., Šillingová S., Fischer K., Kederová T., Václavíková P., Skalická T., Baumannová E., Muránska P., Volšíková H., Wereszká N., Cicoňová M., Suchá S. A., Meravá Muráriková B.

chlapci: Ondrejčák G., Šlosár S., Poláček M., Suchý A., Srnec A., Štefánik M., András D., Petrovič A., Fischer K., Svoreň M., Diro T., Marek J., Mihok A., Vetrák M., Pokorný R., Kozlok M., Hajdu E., Talaj M., Palkoci A., Čarnogurský M., Gerenčer B., Mikuľák O., Dudaščík A., Ištok M.

V párových disciplínach môže štartovať aj hráč bez práva účasti, ak ho má je-ho spoluhráč.

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu riso.balint@gmail.com  najneskôr dňa 15.12.2016 do 16:00 hod. !!! Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať (prezen-zentovaní musia byť aj náhradníci). Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!! Úprava párových disciplín bude v hale v deň turnaja v čase od 8:30 do 8.45 hod.

Vrchný rozhodca: Richard Bálint

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku ( porazení v 1. kole dvojhier odohrajú min. 1 zá-pas o poradie)

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov U11 k 1.11.2016

Košíky: pierkové YonexAS 50 - dodá SZBe. Ak hráči minú stanovené množstvo na zápas, musia dodať vlastné tej istej značky.

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 7 € za hráča za všetky disciplíny

Informácie: na mailovej adrese michal.matejka9@gmail.com, tel.: 0903 645 790 alebo riso.balint@gmail.com tel.: 0903 273 554

Časový program:              

  • losovanie - 8.45 hod                                                                                                          
  • zahájenie - 9.00 hod

Upozornenie:

hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné  riziko a sami zodpovedajú za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Trenčín 5.12.2016

Michal Matejka

predseda BK M-SPORT Trenčín 

Súbory na stiahnutie:

  Propozície
  Prihlasovací formulár