november 2017
po ut st št pi so ne
   
6
20
     
             

Propozície BQ U17 Bratislava - 10.9.2016

  29. 8. 2016


P R O P O Z Í C I E

oblastného kvalifikačného turnaja - Grand Prix BQ mladšieho dorastu v bedmintone

 

Organizátor: bedmintonový oddiel TJ Spoje Bratislava

Miesto konania: Bratislava, športová hala Bratislavské bedmintonové centrum, - Vlčie hrdlo 1037 - 5 dvorcov s bedmintonovými kobercami, stránka www.bedminton.com.  Doprava z hlavnej autobusovej stanice: autobusom č.70, vystúpiť na zastávke Vlčie hrdlo (Slovnaft), odtiaľ 100 m rovno v smere jazdy, potom na prvej svetelnej križovatke doľava k internátom, ďalej stále po ceste – zabočiť hneď doprava, potom doľava, potom doprava a doľava. Hala je šedá budova s rebrami, je na nej reklama BBC. Doprava z hlavnej železničnej stanice: trolejbusom č.201 alebo 210, prestúpiť na autobus č.70 a ďalej podľa predchádzajúcich pokynov.

Dátum konania: sobota 10.9.2016

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U17 registrovaní v oddieloch oblasti SR Západ s výnimkou hráčov, ktorí majú zabezpečený priamy postup na GP A U17  24.9.2016 v Ilave (Antoška, Horák J., Timko, Chudíc, Prostináková, Peruňská, Brnáková, Palčeková, Klačková, Remeňová a Antalovičová)

Vrchný rozhodca: Oliver Korbaš

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, párové disciplíny sa budú hrať na jeden set

Nasadenie: podľa redukovaných slovenských rebríčkov U17 k 1.8.2016

Košíky: vlastné v schválenom poradí

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Postup na GP A: najlepších 6+6 hráčov podľa poradia v dvojhre

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúcej TJ

Štartovné: 7 € za všetky disciplíny

Informácie: na adrese Filip Guldan, Studenohorská 30, 84103 Bratislava, č.tel. v zam. 0906 171420, email filip.guldan@socpoist.sk

Časový program:               

  • prezentácia   8:15 - 8:45 hod
  • losovanie      8:45 hod.
  • zahájenie      9:00 hod. (mix)                                                                                              

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Bratislava  28.8.2016                                                                                                                      

Filip Guldan

tajomník BO TJ Spoje